สร้างระบบรายงานผ่านเว็บด้วย ReportWorX

ReportWorX สามารถสร้างรายงานข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลในกระบวนการผลิตและธุรกิจภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและง่ายดาย สามารถจัดทำรายงานในรูปแบบ Microsoft Excel โดยใช้ Plug-in แบบ .NET Microsoft Excel Plug-in และด้วยเครื่องมือแบบ Wizard ที่เข้าใจง่าย สะดวกต่อการใช้งาน

ใครก็สร้างระบบรายงานได้อย่างง่ายดาย
ไม่จำเป็นต้องมีความรู้โปรแกรมมิ่ง

ทำให้สามารถสร้างรายงานแบบอัตโนมัติตามเงื่อนไขแบบต่าง ๆ เช่น ค่าสัญญาณจากHardware วัน เวลา , Event, Alarm หรือจากค่าในฐานข้อมูลแบบต่าง ๆ สามารถกำหนดการส่งข้อมูลแบบอัตโนมัติ เช่น พิมพ์รายงานออกทางเครื่องพิมพ์ ส่งรายงานทางอีเมล์ แฟกซ์ เก็บไฟล์รายงานไว้ใน Disk Drive ของ PC จัดแสดงรายงานบนหน้าจอ Desktop หรือจัดทำรายงานออกมาในรูปแบบไฟล์ Adobe Acrobat PDF นอกจากนั้นยังสามารถกำหนดให้จัดแสดง (Publish) บน Web Server แบบอัตโนมัติได้อีกด้วย โดย ReportWorX มีเทมเพลตมาตรฐานแบบต่าง ๆ และเทมเพลตเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมแต่ละแบบให้เลือกใช้งานมากมายตามต้องการ

ReportWorXใช้งานผ่านเว็บได้แบบไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน

ใช้ดึงข้อมูลจากDatabaseต่าง ๆ และจาก OPC Server มาทำรายงานได้ง่าย ออกแบบหน้าตาได้เอง

image

จากรูป ReportWorX มีส่วนที่แสดง Template ซึ่งก็คือแม่แบบรายงานที่ออกแบบด้วย Add-in ของ Excel ที่มาพร้อมกับ ReportWorX เพื่อให้สามารถออกแบบรายงานได้ตามใจบน Excel และแสดง Report ที่เลือกจาก Template ดังกล่าวและกำหนดว่าจะให้รัน Report นี้เมื่อเวลาใดหรือเมื่อมีเงื่อนไขใดเกิดขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถรัน Report แบบตามใจผู้ใช้ผ่านทางเว็บเพจได้อีกด้วย ยิ่งกว่านั้นเมื่อตั้งScheduleไว้ยังสามารถกำหนดได้ว่าเมื่อรันReportแล้วจะให้ส่งไฟล์Report ซึ่งเป็นได้ทั้งPDF,Excelไปที่Emailหรือเก็บไว้ที่ใด เช่นจากรูปด้านล่างเราสามารถกำหนดให้ส่งเป็นเมล์ ส่งFax คัดลอกไฟล์เก็บไว้ในเน็ตเวิร์ค หรือส่งพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ หรือทำรวมๆกันเช่นส่งเมล์ด้วย ส่ง Fax ด้วย เป็นต้น

image

 

ReportWorX เป็นเครื่องมือออกแบบและสร้างรายงานด้วยวิธีการคลิ้ก ๆ ๆ การออกแบบหรือแก้ไข Template ก็คลิ้กที่ไอคอนรูปปากกาข้างช่อง Report Template ดังรูป

image

โปรแกรมจะเปิดให้ดูว่า Template นั้นมี Property อะไร เช่นมีกี่เวอร์ชั่น จากรูปตัวอย่างด้านล่างมีเวอร์ชั่นเดียว ซึ่งเราสามารถสร้างหลาย ๆ เวอร์ชั่นแล้วเลือกเอามาใช้งานได้

image

เมื่อดับเบิ้ลคลิ้กที่แถบเหลืองในเวอร์ชั่นที่ต้องการโปรแกรมจะไปเปิด Excel ในเครื่องของเราขึ้นมาแล้วติดตั้ง Add-in เข้าไปเพื่อใช้ในการออกแบบ Template ดังรูป

image

ใน Excel จะพบว่ามีเมนูของ ReportWorX เพิ่มเข้ามา ซ฿่งทำให้สามารถติดต่อกับฐานข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น SQL, ODBC, MSAccess, MSExcel, OPC HAD, OPC AE, OPC DA เป็นต้น

เราสามารถเลือกฐานข้อมูลและเลือกว่าจะเอาข้อมูลคอลัมน์ใด มาวางตำแหน่งใด จะกำหนดชื่อหัวคอลัมน์หรือออโต้(เอาชื่อคอลัมน์ในตารางฐานข้อมูลมาเป็นหัวคอลัมน์อัตโนมัติ)ก็ได้ นอกจากนั้นยังสามารถให้ข้อมูลเพิ่มแถวใน Excel อัตโนมัติตามข้อมูลจริงที่เอาออกมาจากฐานข้อมูลก็ได้

image

เราจะมองเห็นข้อความทูลทิปในบริเวญของ Excel ที่มีการเชื่อมโยง(Mapping)กับฐานข้อมูล

image

เราจะสร้างชีตใน Excel ขึ้นมากี่ชีตก็ได้

image

การเลือกข้อมูลจากฐานข้อมูลจะใช้เครื่องมือจัดการฐานข้อมูลแบบ Wizard ที่ใช้งานง่ายและยืดหยุ่น เราไม่ต้องรู้เรื่องคำสั่ง SQL ก็ได้

image

เราสามารถสร้างเงื่อนไขในการค้นหาโดยใช้ตัวแปรรับข้อมูลจากผู้ใช้ เช่นวันเวลา รหัสประจำตัว ข้อมูลมากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ ฯลฯ จะใช้ตัวแปรกี่ตัวก็ได้ จากรูปล่างเป็นตัวอย่างการใช้ตัวแปรเพื่อให้ผู้ใช้เลือกช่วงข้อมูลตามวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดได้

image

 

และจะใส่ Chart/Graph เพื่อเอาข้อมูลมาแสดงเป็นชาร์ตก็ได้ จะเลือกรูปแบบชาร์ตทั้ง Line, Bar, ฯลฯ แล้วแต่ความต้องการก็ได้

image

image

 

จะกำหนดสีสัน ใส่รูป กำหนดฟอนต์ต่าง ๆ ได้ตามที่ต้องการ ซึ่งถ้าเขียนโปรแกรมเองคงเขียนจนมือหงิก

และเมื่อเอาไปใช้งานผ่านเว็บผู้ใช้ก็สามารถเลือก Report ที่จะรัน สามารถเลือกพารามิเตอร์ที่เราออกแบบให้เขาเลือกได้ เช่นจากตัวอย่างด้านล่างเป็นรายงานที่มีวันที่ให้เลือกซึ่งเรากำหนดได้เอง ซึ่งถ้าเป็นการเขียนโปรแกรมจะยุ่งยากมากกว่าจะได้แบบนี้

image

มีปฏิทินให้เลือกอัตโนมัติ (หรูไม่น้อย)

image

เมื่อกดปุ่ม Execute ก็จะมีการสร้างรายงานตามที่ออกแบบ

image

image

รายงานที่ได้ก็สามารถนำไปใช้งานต่อได้ทั้ง Save ไว้หรือดูเฉย ๆ ก็ได้ และจะมีการรายงานว่ามีการสร้างรายงานอะไรไว้บ้างทีหน้าเว็บให่เราสามารถเลือกเอาไปใช้ได้เลยโดยไม่จำเป็นต้อง Execute ใหม่

image

ถ้าเราต้องการเปลี่ยนการจัดวางหน้าเว็บทั้งรูป ทั้งตำแหน่งก็ทำได้

image

งานอุตสาหกรรมและธุรกิจส่วนใหญ่ล้วนต้องมีการสร้างรายงานอยู่เป็นประจำ ReportWorX สามารถช่วยออกแบบและสร้างรายงานได้โดยไม่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญและโปรแกรมเมอร์ใด ๆ สามารถใช้กับฐานข้อมูลเดิมขององค์กร และใช้กับฐานข้อมูลของ SCADA ได้ ช่วยลดภาระงาน ลดต้นทุนทั้งการออกแบบและซ่อมบำรุง/แก้ไข ตอบสนองความต้องการใช้รายงานของผู้บริหารได้อย่างรวดเร็ว เรียกใช้/สร้างรายงานได้ผ่านเว็บไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ เป็นเครื่องมือที่อยู่ในระดับ Enterprise ที่สามารใช้ในองค์กรได้ และผู้ใช้ก็ชอบด้วยเพราะได้รูปแบบรายงานตามต้องการโดยไม่ต้องเหนื่อยในการเขียนโปรแกรม

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s