การป้อนเวลาผ่านเว็บใน ReportWorX

นอกจากระบุวันที่แล้ว เราสามารถระบุเวลาในการเอาข้อมูลในช่วงเวลาที่ต้องการออกมาแสดงเป็นรายงานได้ด้วย โดยเมื่อป้อนค่าผ่านเว็บให้คลิ้กไอคอน … ข้างไอคอนปฏิทินเพื่อป้อนค่าเวลาดังรูป

 

image

 

และถ้าเราต้องการระบุค่าดีฟอลต์ของเวลาเอาไว้ก็สามารถกำหนดได้ในเทมเพลต Excel

ในเทมเพลต Excel เราสามารถกำหนดค่าให้พารามิเตอร์ได้จากแท็ป ReportWorX > Parameter Browser

 

image

 

ดับเบิ้ลคลิ้กเลือกพารามิเตอร์ที่ต้องการ

แล้วคลิ้ Configure Parameter Details

 

image

 

กำหนดค่าดีฟอลต์วันที่และเวลาตามต้องการ

image

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s