ใช้ ReportWorX สร้างรายงานจากข้อมูล TrendWorX32/64

ถึงแม้ว่า TrendWorX32 จะมีซอร์ฟแวร์ TrendWorX32 Report เพื่อสร้างรายงานอัตโนมัติอยู่แล้ว แต่หากเราต้องการสร้างระบบรายงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้นและแสดงหน้าเว็บเพจผ่านเว็บได้ เราก็สามารถใช้ ReportWorX สร้างระบบรายงานดังกล่าวได้ ซึ่งสามารถใช้กับ TrendWorX64 ได้เช่นกัน

 

การนำข้อมูลจาก TrendWorX มาแสดง ขอรวบรัดตัดความไปถึงขั้นตอนในระหว่างสร้างเทมเพลตครับ โดยเราต้องสร้าง Data Source Connection เพื่อติดต่อกับ TrendWorX ดังรูป โดยไปที่แท็ป ReportWorX > Data Source Manager แล้วคลิ้กขวาที่ Native Historical Tags เลือก “New Native Historical tag”

image

 

คลิ้กปุ่ม … ในหน้า Native Historical Tag Connection Wizard เพื่อเลือกสัญญาณที่เก็บไว้ใน TrendWorX Logger (เราต้องStartการทำงานของ TrendLogger ไว้ด้วยครับ)

image

 

คลิ้กขวาที่ Historical Database ในหน้าต่าง Unified Data Browser ที่ปรากฏ

เลือก New SQL Server Connection (ถ้าเราเก็บข้อมูลของ TrendWorX ไว้ใน MS SQL Server)

image

กรอกชื่อServer แล้วเลือก DatabaseของTrendWorX

คลิ้ก OK

image

 

ตั้งชื่อ Connection

คลิ้ก OK

image

 

โปรแกรมจะนำเรากลับมายังหน้า Unified Data Browser

ให้เลือกสัญญาณจาก TrendWorX ที่ต้องการ

คลิ้ก OK

 

image

 

คลิ้ก Next > Next > Next จนถึงหน้า Native trend tag selection

เลือก Data retrieval filter แบบที่ต้องการ เช่น RAW คือค่าดิบที่เก็บไว้, Last Sample คือค่าล่าสุดในแต่ละช่วงเวลาที่เรากำหนดด้านล่าง (Retrieve Multiple Data Values) เช่นจากตัวอย่างด้านล่างให้เอาข้อมูลล่าสุดในแต่ละ 1 นาทีมา และ Filter แบบอื่น ๆ (

image

 

Filter แบบต่าง ๆ

image

ถ้าเราต้องการเอาค่าเฉลี่ยของสัญญาณที่เก็บไว้มาแสดงก็เลือก Average โดยจะเป็นค่าเฉลี่ยนในช่วง 1 Min (ตามที่เราเลือกในช่อง Process interval)

จากตัวอย่างเราต้องการระบุวันที่และเวลาเพื่อเอาข้อมูลออกมาแสดงก็ให้ใช้พารามิเตอร์โดยคลิ้กปุ่ม … ในส่วน Set data retrieval start time เพื่อเลือกพารามิเตอร์ที่ใช้ส่งค่าวันเวลาเริ่มต้น ซึ่งพารามิเตอร์นี้เราสามารถสร้างขึ้นมาได้ดังเช่นในบทความก่อนหน้านี้

 

image

 

แล้วก็เลือกพารามิเตอร์ Set data retrieval end time เพื่อเลือกพารามิเตอร์ส่งค่าวันเวลาสิ้นสุด

image

 

จากนั้นคลิ้ก Next และ Foinish

โปรแกรมจะนำเรากลับมาที่หน้า Data Source Manager

แล้วคลิ้ก OK

image

 

เลือกเซลใน Excel ที่เราต้องการเอาข้อมูลมาวางเมื่อมีการสร้างรายงาน คลิ้กขวาเลือก Connect to existing Data Source > Browse…

image

 

จะปรากฏหน้าต่าง Data Sorce Manager ขึ้นมาให้เลือกสัญญาณแล้วคลิ้ก OK

 

image

 

โปรแกรมจะทำการ Mapping ข้อมูลให้อัตโนมัติตามจำนวน Cell ที่เลือกข้างต้น

 

image

 

แต่ถ้าไม่ครบเนื่องจากเลือกจำนวน Cell ไว้น้อยกว่าข้อมูลที่จะเอามาแสดง ให้เลือกคอลัมน์เดิมที่ต้องการเอาคอลัมน์ใหม่มาต่อท้าย จากนั้นเลือกเมนู Insert > Append Column

image

 

จากนั้นค่อยลากค่าที่ต้องการจากสัญญาณที่ขาดไปมาวางในคอลัมน์ใหม่ (อย่าลืมเปลี่ยน Text ที่ Header เป็นชื่อสัญญาณของเราด้วย)

image

 

ผลลัพธ์จากการเพิ่มคอลัมน์เอง
image

 

คลิ้ก OK

จะได้ผลของการ Mapping บน Cell ดังรูป

 

image

 

อย่าลืม Format คอลัมน์แรกที่เป็น Date ให้เป็น Date ด้วยนะครับ

จากนั้นลองรัน ReportWorX ก็จะมีหน้ารายงานผ่านเว็บให้เราเลือกช่วงวันเวลาเพื่อเอาข้อมูลช่วงดังกล่าวออกมาแสดงเป็นรายงาน

หากต้องการสร้าง Chart ก็เพิ่ม Cart แบบที่ต้องการเข้ามาในเทมเพลตได้เลย(เหมือนที่ทำในบทความก่อนหน้านี้)

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s