สร้างเสียง Beep เมื่อเกิด Alarm ใน GENESIS64

บางท่านที่ใช้ GENESIS64 อาจต้องการให้คอมพิวเตอร์ส่งเสียง Beep เมื่อมี Alarm เกิดขึ้น บทความนี้จะแสดงสคริปต์ง่าย ๆ ที่ส่งเสียง Beep เมื่อเกิด Alarm

 

หลักการ

– ใช้ ProcessPoint ติดต่อสัญญาณ Alarmรวม จาก AlarmWorX

– ใช้ Checkbox ทำงานเป็น Timer ตรวจสอบ ProcessPoint ข้างต้นว่าเป็น ON (1) ถ้าใช่ก็ให้ส่งเสียง Beep

 

ก่อนอื่นหลังจากที่ AlarmWorX configurator กำลังทำงานอยู่ และเปิด GraphWorX64 ขึ้นมาแล้ว ให้เอา CheckBox และ Process Point มาวาง

image

 

ใน Process Point ให้ลิงค์กับสัญญาณ Active ของ AlarmWorX เช่น Area_Active ซึ่งจะเหมารวมทุก Alarm ของ AlarmWorX64 DA

image

 

หรือหากต้องการเจาะจงเฉพาะบาง Area ย่อยก็ทำได้ เช่น Area_Active ของ Area ย่อยที่ชื่อ Test Area

image

 

จากนั้นตั้งชื่อ ProcessPoint ด้วยเพื่อใช้ในการอ้างอิงในสคริปต์ เช่นชื่อ alarm

 

image

 

จากนั้นเข้าไปกำหนด Property ของ Checkbox ให้ทำงานเป็น Timer เพื่อใช้ตรวจสอบสัญญาณ Alarm จาก ProcessPoint

 

image

 

และกำหนด Command เป็น Run Script และ InitialClick เป็น True เพื่อให้เริ่มทำงานอัตโนมัติ

image

 

เลือกแท็ป Event แล้วดับเบิ้ลคลิ้กที่แถว RunScript เพื่อสร้าง Script ของ CheckBox

image

ตอบ OK

 

จะพบหน้า Script ให้เขียน Script เข้าไปดังนี้ (ในกรอบสีแดง)

 

image

 

จากโค้ดเป็นการอ่านค่าของ ProcessPoint ชื่อ alarm ข้างต้นส่งให้ตัวแปร al1

จากนั้นถ้า al1 มีค่าเป็น True ก็จะส่งเสียง Beep

นั่นหมายถึงเมื่อเกิด Alarm ใน Area ชื่อ Test Area ก็จะมีเสียง Beep ทุก ๆ 1 วินาทีตามที่ตั้งเวลาไว้ใน Checkbox จนกว่า Alarm ของ Area นั้นจะไม่มี

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s