รวมศูนย์ GENESIS SCADA ผ่าน Internet (ตอนที่ 1)

บทความนี้แสดงตัวอย่างการรวมศูนย์ GENESIS SCADA ซึ่งเป็นได้ทั้ง GENESIS32 / GENESIS64 ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

จากรูปเป็นโครงสร้างอย่างง่าย ซึ่ง Client ทั้งหมดติดต่อกับ GENESIS32 ซึ่ง Client ในที่นี้จะเป็น GENESIS32 หรือ GENESIS32 Browser หรือ Internet Explorer ก็ได้ โดยถ้าเป็น Internet Explorer จะต้องมีการติดตั้ง WebHMI ที่ GENESIS32 (สีแดง) ที่ทำหน้าที่เป็น SCADA Server

image

Client 1 ติดต่อกับ GENESIS32 ผ่านเน็ตเวิร์คภายใน ส่วน Client 2 ถึง 5 ติดต่อผ่านอินเทอร์เน็ต

หลักการสำคัญของการติดต่อผ่านอินเทอร์เน็ต

  • GENESIS32 Server (สีแดง) ต้องมีการ Fix IP ให้ Client สามารถอ้างถึงได้

    การFix IP นี้ ถ้าเราเช่าบริการ Internet แบบ Fix IP ก็สามารถ Forward Port มาที่เครื่อง GENESIS Server ได้ แต่ถ้าหากเราเช่าแบบ Dynamic IP เราสามารถใช้ Software ในการสร้าง VPN (Virtual Personal Network) หรือใช้ VPN ที่คอนฟิกในตัว Router ก็ได้ การใช้ Software VPN อย่าง Hamachi สามารถสร้าง VPN โดยไม่ต้อง Forward Port ได้ และการคอนฟิกทำได้ง่าย โปรแกรม Hamachi จะเชื่อมต่อ PC ทั้งหมดเข้าด้วยกันผ่าน IP จำลองของ Hamachi Server ซึ่งเป็นบริการฟรี แต่ใช้ได้ไม่เกิน 5 เครื่องเท่านั้น PC ทั้งหมดจะได้รับ IP และเชื่อมโยงกันได้เหมือนวง LAN เดียวกัน เครื่อง PC อื่น ๆ ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแต่ไม่ได้อยู่ใน VPN นั้น จะไม่สามารถสื่อสารกับ PC ในกลุ่ม VPN นี้ได้ การใช้ Hamachi ถึงแม้จะสะดวก ฟรี แต่มีข้อจำกัดเรื่องจำนวน Client ดังกล่าว ดังนั้นถ้าต้องการPC จำนวนมาก ควรใช้ VPN ที่คอนฟิกใน Router

  • เซต GEN Broker ทั้งฝั่ง Server และ Client ให้Serverยอมให้ Client ติดต่อเข้ามาได้ และให้ Client รู้ว่าต้องอ่านข้อมูลจาก Server ไหน และเอาไลเซนส์จาก Server ไหน
  • การอ้างอิง OPC Server ใน GENESIS32 ควรใช้แบบ Network แทน My Computer ปกติ

    image

จากรูปเป็นการใช้ OPC Server แบบ Internet แทน My Computer ซึ่งใช้ใน GENESIS32 ถึงแม้ว่า OPC Server จะอยู่ในคอมพิวเตอร์เดียวกันก็ตาม

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s