สั่งสร้างรายงานที่ ReportWorX Configurator โดยตรง

ReportWorX สามารถสร้างรายงานอัตโนมัติหรือ/และสร้างแบบแมนวลคือสั่งงานเองก็ได้ และเมื่อพูดถึงการสร้างแบบแมนวลนั้น เราสามารถสั่งผ่านเว็บหรือสั่งโดยตรงที่ ReportWorX Configurator ก็ได้ บทความนี้จะแสดงวิธีสั่งจาก ReportWorX Configurator

 

การสั่งสร้างรายงานโดยตรงที่ ReportWorX Configurator นั้นทำได้โดยเลือก Report ที่ต้องการ จากนั้นคลิ้กปุ่ม Execute Report Now

image

 

โปรแกรมจะทำการสร้าง Report ให้เรา โดยดูได้จากรายการ Report Execution History (เราจะต้องเปิดหน้าต่าง Report Execution History ก่อนโดยคลิ้กไอคอน imageบนทูลบาร์ของโปรแกรม) แล้วให้เลือกรายการ Report Selection ให้ตรงกับกิ่ง Report ที่เราต้องการ  ถ้าต้องการ Refresh เพื่ออัพเดทรายการ Report ให้คลิ้กไอคอน Refresh ด้านล่างขวา

image

 

และเมื่อต้องการเปิดรายงานที่สร้างขึ้นให้คลิ้กไอคอน Excel ที่อยู่หน้าชื่อ Report นั้น จะพบหน้าต่าง Report File Type ให้เราเลือดรูปแบบรายงาน เช่นเลือก Excel แล้วคลิ้ก View Selected File Format ก็จะเปิดรายงาน Excel ที่ถูกโปรแกรมสร้างขึ้นตามคำสั่ง Execute ของเรา

image

 

อาจจะมีข้อสงสัยว่ากรณีที่รายงานของเราที่กำหนดให้มีการป้อนค่าพารามิเตอร์เช่นช่วงเวลาของข้อมูล(วันเวลาเริ่มต้น, วันเวลาสิ้นสุด ของช่วงข้อมูลที่ต้องการ) ถ้าใช้ Web Interface จะสามารถให้ผู้ใช้เลือกช่วงวันเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดได้ดังรูป

 

ข้อสงสัยคือ แล้วถ้าสั่งโดยตรงที่ ReportWorX Configurator จะกำหนดวันเวลาหรือพารามิเตอร์แบบอื่น ๆ ในReportได้อย่างไร?

 

คำตอบแบ่งเป็น 2 กรณี

กรณีแรกหากต้องการกำหนดค่าพารามิเตอร์เอง เราสามารถใช้พารามิเตอร์ให้เอาค่ามาจาก OPC tag ได้ ดังรูป

จากรูปเรากำหนดพารามิเตอร์ชื่อ @startDate ให้เป็นแบบ Automatically evaluate an expression. แล้วคลิ้ก Configure Parameter Details

image

จะปรากฏหน้าต่าง Configure the parameter properties ให้เลือก OPC tag จากรายการ Constant type แล้วคลิ้ก Browse เพื่อไปเลือก OPC tag ที่จะเอามาใส่ในพารามิเตอร์อัตโนมัติ

image

 

ดังนั้นเมื่อเรากำหนดค่าใน OPC tag นั้น ๆ แล้ว Execute Report ก็จะเป็นการส่งค่าใน OPC tag ให้พารามิเตอร์ในการสร้าง Report อัตโนมัติ (ถ้าเราไม่มี OPC Server จะใช้สามารถใช้ ICONICS OPC Simulator ได้)

 

กรณีที่สอง หากต้องการกำหนดค่าพารามิเตอร์อัตโนมัติเลย เช่นกำหนดวันที่ปัจจุบันอัตโนมัติ

จากรูปเป็นการกำหนดให้ @startDate เป็นวันที่ปัจจุบันและกำหนดเวลาเป็น 8:00:00 น.

image

 

และพารามิเตอร์ @endDate ให้เป็นวันปัจจุบันที่เวลา 23:00:00 น.

image

 

ดังนั้นเมื่อเราสั่ง Execute ก็จะสร้างรายงานก็จะส่งค่าวันที่ปัจจุบัน ณ เวลาที่กำหนดให้ @startDate และ @endDate ตามลำดับ โดยเราไม่ต้องกำหนดค่าเอง

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s