การทำ Scale บน GENESIS32 SCADA

นอกจากจะสามรถทำ Scale บน OPC Server ได้แล้วเรายังสามารถทำที่ GENESIS32 SCADA ได้อีกด้วย

หลักการ

– สร้าง Expression บน Unified Data Manager เพื่ออ่านและเขียนค่าในรูปแบบ Conversion 

– นำ Expression ดังกล่าวไปใช้ใน GENESIS32 แทน OPC tag

ขั้นตอน

ในตัวอย่างนี้จะทำการ Scale ค่าของ OPC tag ดังนี้ ถ้าค่า OPC Tag ชื่อ FLOAT มีค่า 1000 จะให้ผู้ใช้ใน GENESIS32 SCADA อ่านค่าได้ 50 

และเมื่อผู้ใช้ทำการป้อนค่าจาก GENESIS32 กลับไปเช่นป้อนค่า 50 จะได้ค่าดิบที่ OPC tag เป็น 1000 เป็นต้น

เปิดโปรแกรม Unified Data Manager ขึ้นมา แล้วสร้าง Expression tag ดังรูป

image

จากรูปเป็นการสร้าง Expression tag ชื่อ Hz ขึ้นมาในกิ่ง Expression \ Units

ให้กำหนดการอ่านค่าในแท็ป Read Expression เพื่ออ่านค่าดิบจาก OPC tag ดังนี้

image

จากรูปเราใช้ Expression Editor เพื่อเอา tag ชื่อ FLOAT จาก OPC Server มาทำการแปลงให้เป็นค่าที่ผู้ใช้เห็นใน GENESIS32

กำหนดการเขียนค่ากลับในแท็ป Write Expression เพื่อแปลงค่าที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามา({{input}})ไปเป็นข้อมูลดิบให้ OPC tag

image

จากรูปจะเห็นว่าเราส่งค่าที่แปลงแล้วออกไปที่ FLOAT

คลิ้ก Apply

การนำไปใช้งานใน GENESIS32/GENESIS64 SCADA ก็ให้เอา Expression ดังกล่าวไปใช้แทน OPC tag ที่เป็นค่าดิบได้เลย

image

เช่นจากรูปใช้ Process Point เพื่ออ่านเขียนค่าไปยัง Expression ดังกล่าวที่สร้างขึ้นมา (กรณีที่เขียนค่าให้ใส่เครื่องหมายถูกที่ Data Entry ด้วย) เท่านี้เมื่อผู้ใช้ป้อนค่าเข้ามาจาก GENESIS32 ให้แก่ Expression ชื่อ Hz เช่นป้อนค่า 25 ก็จะทำให้ OPC tag ชื่อ FLOAT มีค่าเป็น 500 เป็นต้น

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s