เปรียบเทียบ GENESIS กับ InduSoft : โมดูลกราฟิก

บทความนี้เปรียบเทียบความสามารถด้านกราฟิกระหว่าง GENESIS กับ InduSoft Web Studio

 

Dynamic

การใส่ Animation ใน GENESIS32 , GENESIS64 สามารถเลือกจากทูลบาร์ เช่น Location, Size, Rotation, Color, Hide, Disable ยกตัวอย่างเมื่อเลือก Location คือการเลื่อนหรือเปลี่ยนตำแหน่งจะสามารถกำหนดตำแหน่งที่จะให้วัตถุย้ายหรือเคลื่อนที่ไปตามสัญญาณ tag ซึ่งสามารถใช้เมาส์หรือกำหนดค่าตัวเลขเลือกจุดที่จะเคลื่อนที่ไปได้และสามารถกำหนดได้หลายจุดดังรูป

image

 

การกำหนดตำแหน่งโดยระบุตัวเลขตำแหน่ง X, Y, Z ของแต่ละจุด

image

 

การใส่ Animation ใน InduSoft สามารถเลือกได้จากเมนูที่ทูลบาร์เช่นกัน คือ Position, Color, Resize, Rotation เช่นเลือก Position ซึ่งเป็นการกำหนดตำแหน่งของวัตถุตามสัญญาณ

 

image

 

แต่ไม่สามารถกำหนดได้หลายจุดดังนั้นหากเป็นการเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนมุมจะต้องประยุกต์ใช้อ็อปเจ็คหลาย ๆ ตัวรับกันเป็นทอด ๆ และไม่สามารถเลือกตำแหน่งด้วยเมาส์ได้ จะต้องกำหนดตำแหน่ง X, Y เอาเอง (Horizontal, Vertical)

 

image

 

ใน GENESIS64 และ GENESIS32 สามารถกำหนดองศาเริ่มต้น และองศาสิ้นสุดของการหมุนได้ โดยเลือกด้วยเมาส์ หรือกำหนดค่าตัวเลขก็ได้

 

image

 

แต่ใน InduSoft ทำได้เฉพาะการระบุด้วยตัวเลขเท่านั้น

 

image

 

Layer

ใน GENESIS32 และ GENESIS64 จะมีเลเยอร์ให้ใช้งานและสามารถควบคุมการแสดงผล Layer ด้วยตนเองหรือด้วยสัญญาณก็ได้ ทำให้สะดวกในการทำงานที่มีอ็อปเจ็คจำนวนมากที่แบ่งไว้ในแต่ละเลเยอร์ เพราะสามารถแสดงเฉพาะ Layer ที่เราต้องการจัดการได้ทั้งในโหมด Configure และโหมด Runtime

image

 

ใน InduSoft ไม่มี Layer ให้ใช้

 

Report

InduSoft มีโมดูล Report แบบ Text, CSV, HTML ที่ต้องเขียนคำสั่งเชิง Script ดังรูป ซึ่งโดยส่วนใหญ่เหมาะกับข้อมูลแบบ Real time ส่วนการดึงข้อมูลจากที่เก็บไว้มาทำเป็น Report ยังไม่มี และไม่มีฟังก์ชั่นสร้างข้อมูลกราฟ ชาร์ต จากรูปจะเห็นว่ามีการระบุ tag แบบ Realtime เท่านั้นที่เอามาแสดงใน Report ซึ่งผู้ใช้รายงานส่วนใหญ่ต้องการข้อมูลย้อนหลังที่เก็บไว้มาแสดงมากกว่าค่า Realtime ที่ได้เพียงค่าล่าสุด

image

 

ใน GENESIS32 สามารถนำข้อมูลย้อนหลังที่เก็บไว้มาแสดงแบบ Report โดยสามารถใส่ชาร์ต กราฟ ต่าง ๆ ตามต้องการ และรายงานเป็นแบบ Excel ซึ่งสามารถออกแบบเทเพลตได้ง่าย ๆ ซึ่งสามารถสร้างรายงานแบบอัตโนมัติเก็บไว้ หรือส่งให้ผู้รับทางอีเมล์ก็ได้ ส่วนใน GENESIS64 10.8 ก็มีความสามารถนี้เช่นกัน

รูปล่างแสดงการกำหนดว่าจะส่งรายงานถึงผู้รับใดซึ่งสามารถเพิ่มรายการผู้รับหลาย ๆ คนได้

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s