Monthly Archives: February 2013

GENESIS64 SCADA : ใช้งาน Layer

ใน GENESIS64 มีเลเยอร์ให้ใช้เหมือนใน GENESIS32 ทำให้สะดวกในการจัดการและสามารถประยุกต์การซ่อนแสดงเลเยอร์ที่ต้องการได้ บทความนี้จะแสดงวิธีใช้งานนี้ครับ   ในตัวอย่างนี้จะเป็นการใช้ Layer โดยใช้ตัวแปรหรือ OPC tag ควบคุม Layer ใน GraphWorX64 ให้สร้างเลเยอร์โดยคลิ้กเลือกไอคอน Layer จากริบบอนดังรูป ให้คลิ้ก 3 ครั้งเพื่อสร้าง 3 เลเยอร์ (เราจะสร้างกี่เลเยอร์ก็ได้)   จะพบว่ามี Layer ถูกสร้างขึ้นมา 3 เลเยอร์ในหน้าต่าง Explorer     เราจะใช้ Layer1 เป็นเลเยอร์พื้นฐานเพื่อใส่ปุ่มเมนู ให้สร้างปุ่มง่าย ๆ เพื่อใช้แสดงเลเยอร์โดยสร้างใน … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

GENESIS64 : การใส่สัญญาณใน 3D Robot

ใน GENESIS64 มีอ็อปเจ็ค Robot แบบ 3D ให้ใช้ บทความนี้จะแสดงการใส่สัญญาณใน Robot เพื่อให้เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ตามสัญญาณเหล่านั้น   ใน GraphWorX64 ให้เปิด Symbol แบบ 3D Robot ดังรูป   ลาก Robot ที่ต้องการลงใน Work space     ในหน้าต่าง Explorer ให้แตกกิ่งย่อยจะพบอ็อปเจ็คชื่อ DModel1, DModel2, DModel3, DModel4, DModel5 ซึ่งหมายถึงชิ้นส่วนต่าง ๆ ของ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ให้ GENESIS32 แจ้งเตือนเมื่อเครือข่ายล่ม อุปกรณ์ Fails

GENESIS32 SCADA ทั่วสามารถนำค่า OPC Quality มาแจ้งเตือนได้เมื่อเครือข่ายล่ม อุปกรณ์ Fails อุปกรณ์ไม่ตอบสนองโดยมีหลักการดังนี้ ใน OPC Server เมื่อส่งสัญญาณมาก็จะมีค่า OPC Quality ของแต่ละสัญญาณมาให้ด้วยดังตาราง เราสามารถนำค่า OPC Quality ดังกล่าวมาใช้ใน GENESIS32 เพื่อแจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้องได้โดยใช้ Moduleชื่อ AlarmWorX32 ใน AlarmWorX32 Configurator ให้สร้าง Alarm Tag โดยใช้สัญญาณจากอุปกรณ์มาเป็นเงื่อนไข และใช้ EPS Editor เพื่อเลือกเอาเฉพาะค่า Quality เท่านั้น จากนั้นกำหนดรูปแบบ Alarm ให้เป็น … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ฟีเจอร์ของ GENESIS32 SCADA ที่เหมาะกับระบบโทรมาตร

GENESIS32 เป็นระบบ SCADA ที่มีฟีเจอร์เหมาะกับระบบMonitoringต่างๆรวมทั้งระบบโทรมาตร ระบบSCADAป้องกันน้ำท่วม เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการด้านต่าง ๆ ในระบบโทรมาตรดังนี้ ความเปิดกว้างด้านการสื่อสาร เนื่องจาก GENESIS32 ใช้มาตรฐาน OPC ซึ่งนอกจากจะสามารถติดต่อกับ OPC Server ได้แล้ว ยังมีความเร็วในการประมวลผลสัญญาณที่เร็วกว่าเนื่องจากใช้การสื่อสารกับ OPC แบบ OPC to The Core ไม่ต้องมีการสร้าง Internal Dictionary ใด ๆ สามารถสื่อสารกับอุปกรณ์ทั้งเก่าใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ผูกขาดด้านเทคโนโลยีการสื่อสารสามารถหาผู้ผลิต OPC Server ได้อย่างกว้างขวาง SCADA อื่นต่างยี่ห้อสามารถสื่อสารกับ GENESIS32 ได้เนื่องจาก GENESIS32 SCADA มีอินเทอร์เฟสแบบ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

โปรแกรม VPN “Comodo Unite”

Comodo Unite คือโปรแกรมที่สามารถทำ VPN ได้และนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย SCADA ที่มี Fix IP หรือ Dynamic IP ก็ได้ ข้อดีคือสามารถจำกัดการติดต่อกับผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามายังเครือข่าย และมีเสถียรภาพการเชื่อมต่อที่ดี สามารถใช้กับคอมพิวเตอร์กี่เครื่อง กี่เครือข่ายก็ได้   ดาวน์โหลด Comodo Unite ได้ที่นี่   ในการดาวน์โหลดสามารถเลือกได้ทั้ง 32bit หรือ 64bit จากนั้นคลิ้ก Free Download   ในการติดตั้งจะมีหน้าต่างให้ใส่ License ให้คลิ้กปุ่ม Close ถ้าเราใช้แบบ Personal Use จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนการติดตั้งตามปกติ เมื่อเปิดโปรแกรมครั้งแรก … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment