การติดตั้ง ICONICS OPC UA KEPServerEx V5

ก่อนอื่นดาวน์โหลด ICONICS OPC UA KEPServerEx V5 จากที่นี่

หลังจากดาวน์โหลดมาแล้วทำการ Unzip แล้วเปิดเข้าไปในโฟลเดอร์ภายใน ถ้าเป็น Windows 7 ให้คลิ้กขวาที่ setup.exe เลือก Run as administrator (หรือถ้าเป็น Windows XP ให้ดับเบิ้ลคลิ้ก)

image

คลิ้กปุ่ม Install

คลิ้กปุ่ม Next

image

เลือก I accept the terms… คลิ้ก Next

image

คลิ้ก Next

image

 

คลิ้ก Next

image

 

คลิ้ก Next

image

 

เลือก Driver ทั้งหมดที่จะใช้ (Entire feature will be installed on local hard drive) เพื่อให้สามารถใช้กับฮาร์ดแวร์ได้ทุกยี่ห้อ แล้วคลิ้ก Next

image

 

คลิ้ก Install

image

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s