Monthly Archives: July 2013

ตรวจสอบสาเหตุความขัดข้องในระบบด้วย GENESIS SCADA

การตรวจจับและหาสาเหตุความขัดข้องได้ทันท่วงทีในระบบควบคุมเช่นในโรงงาน ในอาคาร ในระบบสื่อสาร ฯลฯ จะช่วยลดความสูญเสียด้านเวลา ค่าใช้จ่าย และเพิ่มโอกาสในการสร้างมูลค่าและผลผลิตได้มากขึ้น ในGENESIS SCADA เราสามารถใช้ฟีเจอร์ต่าง ๆ ของซอร์ฟแวร์เพื่อตรวจจับและวิเคราะห์สาเหตุของความขัดข้องได้   การตรวจหาสาเหตุความขัดข้อง GENESIS SCADA อย่าง GENESIS32 และ GENESIS64 สามารถตรวจจับและแจ้งเตือน Alarm ที่เกิดขึ้นพร้อมแสดงสาเหตุของความขัดข้องที่เป็นไปได้ทั้งหมด   รูปที่ 1 แสดง Alarm พร้อมสาเหตุที่เป็นไปได้   การแสดงสาเหตุที่เป็นไปได้ทำให้วิศวกรสามารถวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น   วิเคราะห์สาเหตุที่เป็นไปได้ เราสามารถใช้ SCADA เพื่อคำนวน%ของสาเหตุที่เป็นไปได้ของความขัดข้องที่เกิดขึ้นได้ โดยในขั้นตอนการออกแบบสามารถใช้การแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องมาเป็นสาเหตุและระบุน้ำหนักให้กับการแจ้งเตือนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น เช่น … Continue reading

Advertisement

Posted in Uncategorized | Leave a comment

MobileHMI บน Windows8

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Alarm ย้อนหลังในซฮร์ฟแวร์ Recorder ฟรีของ 53U

สามารถเก็บได้ 2000 เร็คคอร์ด ถ้าถึง 2000 เมื่อใดจะลบเร็คคอร์ดเก่าสุดออกเพื่อให้สามารถเขียนข้อมูลใหม่ลงไปได้ สามารถค้นด้วยเงื่อนไขคือ Group และช่วงวันเวลา

Posted in Uncategorized | Leave a comment

การติดต่อ PM5350 กับ ICONICS OPC UA

การติดต่อ Power Meter Schneider PM5350 กับ ICONICS OPC UA Server   ท่านสามารถดาวน์โหลด ICONICS OPC UA Server ที่นี่   1. เปิด ICONICS OPC UA แล้วสร้างไฟล์โปรเจ็คใหม่ขึ้นมา ทำการสร้าง Channel โดยเลือกไดรเวอร์แบบ Modbus RTU Serial และกำหนดคุณสมบัติการติดต่อเช่น Baudrate, … ให้ตรงกับ PM5350 และ COM Port ที่ต่อเชื่อมกับ PM5350 … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ใช้ Google Doc เป็น WebHMI?

อย่าพึ่งประหลาดใจครับว่า Google หันมาให้บริการ SCADA แบบ WebHMI แต่บทความนี้จะชี้ให้เห็นว่าสามารถใช้ Google Doc อย่าง Sspreadsheet ทำหน้าที่นี้ได้เนื่องจากมีฟีเจอร์ที่เปิดช่องไว้ให้ เนื่องจาก Google Doc เปิดให้ผู้ใช้สามารถแบ่งปันการใช้เอกสารผ่านเว็บได้ ดังนั้นเราจึงสามารถนำเข้ามูลต่าง ๆ ไปใส่ไว้ในเอกสารออนไลน์ดังกล่าว ดังนั้นเราจึงสามารถเขียนสคริปต์เพื่อนำข้อมูลจาก OPC Server หรือ SCADA ไปไว้เพื่อให้แสดงผลให้ผู้ใช้คนอื่นได้ดูแบบ Real time ผ่าน Google Doc ใช้ Google Data API แนวทางนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เขียนโปรแกรมด้วย Visual Studio .Net เช่น VS … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment