การติดต่อ PM5350 กับ ICONICS OPC UA

การติดต่อ Power Meter Schneider PM5350 กับ ICONICS OPC UA Server


 

ท่านสามารถดาวน์โหลด ICONICS OPC UA Server ที่นี่

 

1. เปิด ICONICS OPC UA แล้วสร้างไฟล์โปรเจ็คใหม่ขึ้นมา ทำการสร้าง Channel โดยเลือกไดรเวอร์แบบ Modbus RTU Serial และกำหนดคุณสมบัติการติดต่อเช่น Baudrate, … ให้ตรงกับ PM5350 และ COM Port ที่ต่อเชื่อมกับ PM5350

 

image

 

image

 

2. สร้าง Device ขึ้นมาโดยกำหนด ID, ให้ตรงกับ PM5350

 

image

 

เอา First word low in 32 bit data types ออก เนื่องจากของ PM5350 เป็น First word high

 

image

 

3. สร้าง tag ขึ้นมาโดยใช้ข้อมูลจาก http://www.toyotech.com.tw/pdf/5350485.pdf เพื่อเลือกสัญญาณที่ต้องการ เช่นจาก PDF เราจะรู้ว่า Frequency (ความถี่) จะอยู่ที่ Register 3110

 

image

 

ดังนั้นเราจะสร้าง tag ได้ดังนี้

image 

 

ที่เราต้องใช้ 4 นำหน้าเนื่องจาก Register ดังกล่าวเป็น Holding Register ดังนั้นจะต้องใช้ 4 นำหน้าใน tag ดังกล่าวตามข้อกำหนดของ Modbus OPC Server ของ ICONICS OPC UA

เช่นเดียวกับ Register อื่น ๆ เช่นแสดงดังรูป

 

image

 

ทำการบันทึกไฟล์

 

เท่านี้ก็สามารถใช้ SCADA ต่าง ๆ ติดต่อมายัง PM5350 ผ่าน ICONICS OPC UA Server ได้แล้ว

 

 

ภาพตัวอย่างการต่อ PM5350 กับ Media Converter

 

image

 

จากรูปล่างค่าที่แสดงใน OPC Server ตรงกับบน Power Meter

การต่อ TX(+) ของ Converter ต่อกับ D1(+)  ของ PM5350 และ RX(-) ของ Converter ต่อกับ D0(-) ของ PM5350

image

 

เช่นเดียวกับ Media Converter อีกยี่ห้อหนึ่งซึ่งเป็นแบบ Serial to Ethernet ก็ใช้ได้

 

image

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s