การใช้ BACnet IP OPC Server จาก OPCTechs

ในงาน SCADA นับว่าโปรโตคอลแบบ BACnet IP มีการใช้งานอย่างแพร่หลายอีกโปรโตคอลหนึ่ง โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับ Building Automation System หรือชื่อย่อคือ BAS และOPC Serverจาก OPCTechs ก็เป็น OPC Server อีกค่ายหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากเนื่องจากใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพดี บทความนี้จะมาแนะนำการใช้งาน OPC Server สำหรับ BACnet IP จากค่ายนี้กัน

 

ก่อนที่จะคอนฟิก OPC tag ใน OPC Server ได้เราจะต้องรู้ IP ของอุปกรณ์ และพอร์ต TCP ทีใช้ ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นพอร์ต 47808

image

 

นอกจากนั้นเราจะต้องรู้ว่าค่าที่เราสนใจจะเอามาดูหรือควบคุมผ่าน SCADA นั้นมี Object ID หรือ Member number อะไร เช่นจากรูปหากต้องการดูค่า Room Temperature ก็จะต้องดูที่ Member Number = 9

image

 

ซึ่งเราจะเอามากำหนดใน OPC tag ดังแสดงในรูป

จากคู่มือของอุปกรณ์เราจะทราบว่า Room Temperature จะมี Object Type เป็น AI (Analog Input) และมี Member ID (Object ID) คือ 9

และเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ตัวแรก โดยดูที่ Device ID โดยอุปกร์ณที่มี Device ID น้อยที่สุดในIPหมายเลขนั้นจะเป็นอุปกรณ์ตัวแรกของIPนั้นเช่นถ้าอุปกรณ์BACnetใน IP นั้น (เช่นกรณีใช้ BACnet IP Gateway) มี Device ID ของอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงกันมาที่GateWay เริ่มต้นที่ Device ID=100, 101, 102 เป็นต้น อุปกรณ์ที่มี ID น้อยที่สุดใน IP นั้น จะเป็นอุปกรณ์ตัวแรก จากนั้นจึงนำมาสร้าง OPC tag โดยใช้สูตร

 

Object ID = Member Number + 256 x (Index –1)

 

เมื่อ Index คือลำดับที่ของอุปกรณ์ เช่นถ้าเป็นอุปกรณ์ตัวแรกใน IP นั้น เราจะได้ Object ID ของค่า Room Temperature  คือ

 

9 + 256 x (1 – 1) = 9

 

แล้วนำมากำหนดใน OPC tag

image

 

ตัวอย่างถัดไปเมื่อต้องการดูค่า Indoor Fan Status ซึ่งจากคู่มือจะมี Member Number = 30 ถ้าเป็นอุปกรณ์ตัวแรกใน IP นั้นก็จะกำหนด OPC tag ได้ดังรูป

 

image

 

 

แต่ถ้าเป็นอุปกร์ณตัวที่สองใน IP เช่นมี Device ID คือ 101 ถัดจากตัวก่อนหน้าที่มี Device ID = 100 เราจะต้องใช้ Object ID ของ Room Temperature และ Indoor Fan Status คือ

 

9 + 256 x (2 –1) = 265

และ

30 + 256 x (2 –1) = 286

ตามลำดับ

(สรุปง่าย ๆ คือบวก 256 เพิ่มเข้าไปตามลำดับอุปกรณ์ที่เพิ่มเขามานับจากตัวที่สองเป็นต้นไป)

 

image

 

image

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s