แสดงระยะเวลาที่ Alarm เกิดขึ้นใน GENESIS32

บทความนี้จะแสดงวิธีแสดงระยะเวลาที่ Alarm เกิดขึ้น ว่านานเท่าใด โดยจะแสดงแบบ Real Time ใน Alarm Viewer ของ GENESIS32

 

ก่อนอื่นท่านต้องทราบวิธีการใช้งาน AlarmWorX32 Server Configurator เสียก่อน หากไม่ทราบ สามารถดูจาก VDO นี้

 

การนำระยะเวลาในการเกิด Alarm มาแสดงใน Alarm Viewer

 

1. เปิด GraphWorX32 แล้วนำ Alarm Viewer ไปวางในพื้นที่ที่ต้องการแสดง

แล้วดับเบิ้ลคลิ้กเข้าไปที่ Viewer เพื่อจัดการ Subscription ดังรูป

image

 

จากรูปให้ดับเบิ้ลคลิ้กที่ ICONICS Awx32 Server เพื่อเปิดหน้า Evemt Subscription

ให้เพิ่ม TIME IN ALARM จากรายการด้านซ้ายไปยังรายการขวามือโดยทำทั้งAlarmแบบDeviation, Limit, Digital

แล้วจำลำดับว่าอยู่ที่ลำดับเท่าใด เช่นจากรูปคือลำดับที่ 4 (Attribute 4)

คลิ้ก OK

 

2. ที่แท็ป Column ให้เพิ่ม Attribute ลำดับที่ของ TIME IN ALARM จากข้อ 1 เช่น Attribute 4 เข้ามาในรายการ Selected Headers เพื่อเอามาแสดง

image

ทั้งนี้เราสามารถเปลี่ยนชื่อ Header ได้โดยคลิ้กขวา > Rename ได้

image

 

คลิ้ก OK

เมื่อเข้าโหมด Runtime ก็จะพบข้อมูลระยะเวลาเกิด Alarm แต่ละตัวว่านานเท่าใดแบบ Real Time (หน่วยเวลาเป็น Sec)

image

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s