แสดงระยะเวลาเกิด Alarm ใน ProcessPoint ว่านานเท่าใด

จากบทความเรื่อง แสดงระยะเวลาที่ Alarm เกิดขึ้นใน GENESIS32 เป็นการแสดงระยะเวลาใน Alarm Viewer ถ้าหากต้องการนำค่าเวลาดังกล่าวมาแสดงใน ProcessPoint สามารถทำได้ดังนี้

image

 

ใน GraphWorX นำ ProcessPointมาวางตามปกติ จากนั้นลิงค์ไปยังสัญญาณจาก Alarm  Server ดังรูป

image

 

จากรูปเป็นการเอาค่า Time In Alarm ของ Alarm ที่เราสนใจมาใช้ โดยจากตัวอย่างผมเอาเวลาที่เกิดAalrmแบบLimitของสัญญาณTemperatureในAlarmWorX Server มาใช้

ถ้าเราต้องการ Time In Alarm ของAlarmแบบDigitalก็ใช้ DIG_Time_In_Alarm เป็นต้น

คลิ้ก OK

 

นำProcessPointมาวสงอีกหนึ่งตัวเพื่อแสดง Time Stampของค่าTime In Alarm โดยเลือกสัญญาณ Time In Alarm เช่นเดิม จากนั้นคลิ้กปุ่ม EPS Editor… จะพบหน้าต่าง Extended Point Syntax Editor แล้วเลือก Attribute > Timestamp

คลิ้ก OK

image

 

เลือก Data Type ของ ProcessPoint ที่แสดงTime Stampเป็น String

image

 

เข้าโหมด Runtime เพื่อทดสอบจะพบระยะเวลาของ Alarm พร้อม Time Stamp

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s