ขั้นตอนการติดตั้ง SQL Server Express ให้สามารถเรียกใช้ (local) ได้ไม่ต้องมี SQLEXPRESS ต่อท้าย

ติดตั้ง SQL Server Express ตามปกติโดยเลือก Installation > New installation or add …

image

 

image

 

image

 

image

 

image

 

Next ต่อไปจนจบ

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s