การแชร์ Serial Port ระหว่างคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างเช่นต้องการแชร์ตัวอ่านบาร์โค้ดที่ต่อกับSerial Portของคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งให้กับคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งเป็นต้น เราสามารถแชร์Serial Portผ่านระบบเครือข่าย TCP/IPได้ดังนี้

 

ขั้นตอน

 

1. ใช้โปรแกรม Pira CZ Remote COM Port ในเครื่องที่ต้องการแชร์ Serial Port โดยดาวน์โหลดที่นี่

หลังจากเปิดโปรแกรมให้ระบุ Serial Port ที่ต้องการแชร์ เช่นจากรูปคือ COM1 และกำหนด TCP Port ที่ต้องการใช้งานเพื่อส่งค่าผ่าน TCP/IP เช่นค่าดีฟอลต์คือ 23

 

 

ใส่ IP Address ที่เราไม่ต้องการให้ติดต่อเข้ามาไว้ในไฟล์  piracom.ban เช่น

20.0.0.*

192.168.6.*

183.233.0.3

ใส่ IP Address ที่เราต้องการให้ติดต่อได้หรือเป็นIPที่ได้รับการยกเว้นจากIPที่ระบุในไฟล์ piracom.ban โดยกำหนดไว้ในไฟล์ piracom.vip ถ้ามีหลาย IP ให้เว้นบรรทัดด้วย

แล้วคลิ้ก Run

 

 

2. ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการติดต่อกับคอมพิวเตอร์ในข้อ 1 ให้ติดตั้งโปรแกรม HW VSP3 ดาวนฺ์โหลดที่นี่

หลังติดตั้งให้เปิดโปรแกรมขึ้นมา ให้กำหนด Serial Port ซึ่งเป็น Virtual COM Port ที่ต้องการสร้างขึ้นมาใช้งาน แล้วระบุ IP Address ของคอมพิวเตอร์ที่ต้องการติดต่อขอใช้งาน Serial Port (จากข้อ 1) และกำหนด TCP Port ให้ตรงกันเช่น 23 แล้วคลิ้ก Creat COM ให้สังเกตุ Status ว่าไม่มี Error

image

 

เท่านี้ก็สามารถใช้งาน Serial Port ที่แชร์ไว้ด้วยโปรแกรม Pira CZ Remote COM Port ได้แล้ว

เราสามารถประยุกต์ใช้กับงาน SCADA และงานควบคุมมากมาย สามารถใช้กับ OPC Server ได้

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s