สั่งเล่นไฟล์ MP3 ใน GENESIS32 SCADA

image เราสามารถสั่งเล่นไฟล์ MP3 ใน GENESIS32 SCADA ได้(อาจใช้เพื่องานแจ้งเตือน)ดังนี้

 

ก่อนอื่นในระบบปฎิบัติการต้องมี Windows Media Player ให้ใช้เสียก่อน (เราจะใช้ในSCADA)

 

ขั้นต่อไปเป็นการนำคอนโทรลWindows Media Player ดังกล่าวไปใช้ใน GENESIS32

ให้เปิดโปรแกรม GraphWorX32 ขึ้นมา

แล้วเลือกไอคอน OLE บนทูลบาร์เพื่อใส่ ActiveX Control ข้างต้น

image

 

เลือก Windows Media Player คลิ้ก OK

image

จะพบคอนโทรลดังรูป

ให้คลิ้กขวาเลือก VBA Propwerty Windows เพื่อเข้าไปเปลี่ยนชื่อเป็น wmp1

image

ตั้งชื่อใหม่เป็น wmp1 (ชื่อสั้นเรียกง่าย)

image

เอาสี่เหลี่ยมมาวางเพื่อทำเป็นปุ่ม Start / Stop

ใส่ Dynamic Pick เข้าไปในปุ่มดังรูป

image

เลือก Action เป็น Run Script แล้วคลิ้กปุ่ม Create…

image

ตั้งชื่อ Scriot NAme เป็น Start แล้วคลิ้ก OK

จะปรากฏหน้า VBA Code ให้เขียนคำสั่งเล่นไฟล์ MP3 ดังนี้

ThisDisplay.wmp1.URL=”พาธของไฟล์ที่จะเล่น” เช่น

 

ThisDisplay.wmp1.URL = "C:\Users\sutthipong\Downloads\MyMusic.mp3"

image

 

ส่วนอีกปุ่มหนึ่งให้ใส่ Dynamic Pick เช่นกันแต่ตั้งชื่อเป็น Stop แล้วสร้างโค้ดเป็น

 

ThisDisplay.wmp1.close

ทั้งนี้เพื่อหยุดการเล่น

 

 

นอกจากนี้เพื่อป้องกันการเล่นไฟล์อัตโนมัติให้สร้างโค้ดหยุดการทำงานในตอนเริ่มเปิด SCADA ขึ้นมาดังนี้

 

image

 

ทดสอบการทำงานโดยเข้าโหมด Runtime จากนั้นคลิ้กปุ่ม Start / Stop เพื่อเล่นและหยุด

 

การประยุกต์ใช้

 

สามารถนำไปประยุกต์เพื่อเล่นไฟล์ MP3 หรือ WAV หรือไฟล์อื่น ๆ ตามเงื่อนไขที่เรากำหนดใน SCADA เช่นเมื่อสัญญาณมีการเปลี่ยนแปลง

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s