แสดงผลลัพธ์ SQL Query ใน GENESIS32 SCADA

บทความนี้จะแสดงตัวอย่างการแสดงค่าผลลัพธ์จากการใช้ SQL QueryมาแสดงบนGENESIS32 หรือนำไปใช้ในโมดูลอื่น ๆ เช่นเดียวกับค่า OPC tag จาก OPC Server ครับ

 

ผมสร้างคอนฟิกในโมดูล Data Mining Configurator ของ GENESIS32 โดยติดต่อกับ MS SQL Server ชื่อ sqlexpress2 ติดต่อDatabaseชื่อ test (โดยใช้สิทธิ์การติดต่อแบบ Windows Integrated Security ดังนั้นถ้าเราใช้ User ที่ไม่มีสิทธิ์การเข้าถึง Database ดังกล่าวก็จะต้องเซตอัพการเข้าถึงให้เรียบร้อยก่อนนะครับ ซึ่งอาจใช้สิทธิ์แบบ SQL Server ก็ได้ซึ่งต้องใช้ User/Password ที่สร้างไว้ใน SQL Server)

image

 

จากนั้นผมสร้าง Data Source ชื่อ t1 เป็นแบบ SQL Command… โดยคลิ้ก Edit เพื่อเข้าไปเขียน SQL Command จากตัวอย่างผมเขียนคำสั่งอ่านค่าผลรวมของคอลัมน์v1จากตารางt1ออกมา (ตาราง t1 เป็นตารางที่เก็บข้อมูลของผมเป็นตารางในDatabaseชื่อ test) สังเกตุว่าผมเก็บผลรวมไว้ในชื่อ SUMV1 นะครับ (อย่าลืมคลิ้ก Apply หลังสร้างเสร็จครับ)

image

 

สุดท้ายผมสร้าง Data Item ขึ้นมาใน t1 ตั้งชื่อว่า SUMV1 แล้วระบบุคอลัมน์ที่จะเอามาใช้โดยเอามาจาก t1 ที่สร้างไว้ข้างต้น โดยระบุคอลัมน์ที่จะเอามาคือ SUMV1 นั่นเอง (การสร้าง DataItem ให้คลิ้กขวาที่กิ่ง t1 ที่เราสร้างไว้ เลือก New > Data Item) (อย่าลืมคลิ้ก Apply หลังสร้างเสร็จครับ)

image

 

ถ้าต้องการทดสอบให้คลิ้กปุ่ม Test SQL… เพื่อทดสอบว่าค่าที่จะแสดงจะเป็นอย่างไร

 

เท่านี้เราก็สามารถเอาค่าจากSQL Queryไปใช้เหมือน OPC tag ได้แล้ว

ผมทดสอบใน GraphWorX ดังนี้ครับ

ผมจะเอามาค่าที่ได้มาแสดงในเกจดังนั้นผมเอาเกจมาวางใน GraphWorX จากนั้นเลือก Tags > OPC Tag Browser…

image

 

ในแท็ปDatabase Access ของ ICONICS Unified Data Browser ที่ปรากฏขึ้นมา ให้เลือก Data Item ที่เราสร้างขึ้นมา

image

 

อย่าเพิ่งคลิ้ก OK นะครับ ให้คลิ้กปุ่ม EPS Editor เสียก่อนเพื่อกำหนดว่าจะเอา Array ที่เท่าใดมาแสดง (อันนี้ทำเฉพาะเมื่อผลลัพธ์อาจมีจำนวนหลายแถว)

เมื่อหน้าต่าง Extended Point Syntax Editor ปรากฏขึ้นมาให้เลือก Array Indices แล้วกำหนดเลขแถวของผลลัพธ์ที่ต้องการ เช่นแถวแรกคือ 0 (ในกรณีที่ผลลัพธ์จาก SQL มีหลายแถวจะทำให้เราสามารถกำหนดว่าจะเอาแถวที่เท่าไหร่ได้) คลิ้ก OK จนออกมาจากหน้าต่างทั้งหมดแล้วเข้าโหมด Runtime เพื่อทดสอบ

image

 

ผลที่ได้คือค่าที่เอาใช้ใน SCADA ได้เหมือน OPC tag

image

 

เราจะเอาไปใช้ใน Trend, Alarm ฯลฯ ได้ทั้งนั้น

และด้วยวิธีนี้เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานที่ต้องการแสดงข้อมูลจาก Database ในรูปแบบกราฟิกได้เช่นแสดงค่า KPI จากข้อมูลที่คำนวนด้วย SQL Query และอื่น ๆ เป็นต้น

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s