การติดตั้ง GENESIS64 SCADA

บทความนี้เสนอการติดตั้ง GENESIS64

หากต้องการชมVDOการติดตั้งGENESIS64 SCADA คลิ้กที่นี่

System Requirements

– ระบบปฏิบัติการ “Windows 7 x64 ที่สูงกว่าร่น Home Edition และได้ติดตั้ง SP1, Windows Server 2008 x64, Windows 8 x64 ที่สูงกว่าร่น Home Edition, Windows Server 2012 x64

กรณีใช้ Windows7 แต่ไม่ต้องการติดตั้ง SP1 ก็สามารถใช้งาน GENESIS64 ได้ แต่ต้องติดตั้ง MS SQL Server 2008 Express ก่อน (ดูรายละเอียดในข้อ 2)

– CPU  Dual Core 64 bit Processor 2.0GHz ขึ้นไป, แนะนำ 3.0 GHz
RAM 4Gb, แนะนำ 6Gb

– Harddisk ที่ว่าง 4Gb, แนะนำ 10Gb ขึ้นไป, แนะนำ SSD

การติดตั้ง

การติดตั้งโปรแกรมควรใช้ Windows User ที่มีสิทธิ์ระดับ Administrator

1. หากยังไม่ได้ติดตั้ง IIS (Internet Information Service) ให้ทำการติดตั้งเสียก่อนโดยไปที่ Control Panel > Programs > Turn Windows Features on or off แล้วใส่เครื่องหมายถูกในหัวข้อย่อยต่าง ๆ ดังรูปในรายการ Internet Information Services (ตรวจสอบโดยละเอียดทีละหัวข้อย่อยว่าได้เลือกแล้วจริง ๆ)

image

คลิ้ก OK

2. หากยังไม่ได้ติดตั้ง MS SQL Server ให้ติดตั้ง MS SQL Server 2012 Express/MS SQL Server 2014 Express จากแผ่นDVDของGENESIS64(ที่ดาวน์โหลดมาหรือขอมา) โดยเปิดไปยังโฟลเดอร์ไฟล์ติดตั้งของ GENESIS64 แล้วคลิ้กขวาที่ไฟล์ RunMe.bat เลือก Run As Administrator

จะพบหน้าต่างแสดงรายการซอร์ฟแวร์ของ ICONICS ให้เลือก SQL Server 2012 Express with Tools (x64)

กรณีWindows7นั้นSQL Server 2012จำเป็นต้องติดตั้ง SP1ของWindows7ก่อนด้วย หากไม่ต้องการติดตั้งSQL Server 2012 สามารถใช้ SQL Server 2008 Express ได้ซึ่งดาวน์โหลดได้จากที่นี่ และดูวิธีการติดตั้งที่นี่ แล้วดำเนินการติดตั้งต่อไปจนเสร็จสิ้น (ในระหว่างการติดตั้งให้เลือกโหมดการใช้สิทธิ์เข้าถึง SQL Server แบบ Mix Mode ซึ่งจะมีให้เลือกในระหว่างติดตั้ง) จนเสร็จสิ้น

image

3. ติดตั้ง GENESIS64 โดยคลิ้กขวาไฟล์ RunMe.bat เลือก Run as Administrator เช่นเดิม แล้วคลิ้กเลือก GENESIS64 จากรายการซอร์ฟแวร์ (Product Installation)

จะพบหน้าต่าง InstallShield Wizard ให้คลิ้ก Install

image

ถ้ามีหน้าต่างแจ้งเตือนว่า GENESIS64 ติดตั้งได้บน Windows7 SP1, Windows 2008 SP, Windows 2012 เท่านั้น ต้องการจะติดตั้งต่อหรือไม่?(ข้อความนี้จะปรากฏเมื่อเราไม่ได้ใช้ OS ดังกล่าวหรือไม่มี SP1) ให้ตอบ YES ครับ

หลังติดตั้งคอมโพเน็นท์ต่างต่าง ๆ จะมีหน้าต่างแสดงข้อความต้องการให้รีบูต ให้ตอบ Yes

image

หลังจากรีบูต ถ้าโปรแกรมตรวจพบว่ายังไม่มี Software ที่จำเป็นก็จะแสดงรายการดังรูป ให้คลิ้ก Install

image

กรณีที่มีการติดตั้ง MS SQL Server เวอร์ชั่นอื่นไว้แล้วเช่นรุ่น 2005/2008 และไม่ต้องการติดตั้ง SQL Server 2012 Express หากมีหน้าต่างแสดงข้อความดังรูปให้ตอบ No

image

(หากเผลอตอบ Yes แล้วมีข้อความแจ้งว่าไม่สามารถติดตั้งได้เนื่องจากต้องติดตั้ง SP1 ของ Windows7 / Windows Server 2008 และถามว่าท่านต้องการติดตั้งICONICSต่อไปหรือไม่ให้ตอบ Yes หรือถ้าหากเผลอตอบ No โปรแกรมจะถูกปิดไป ก็ให้ติดตั้ง GENESIS64 อีกครั้งจาก RunMe.bat ข้างต้นครับ แล้วพอมีการถามว่าต้องการติดตั้ง SQL Server 2012 ไหมให้ตอบ No)

โปรแกรมจะทำการติดตั้งคอมโพเน็นท์ที่เหลือ โดยเราจะสังเกตุได้ว่ามีการข้าม(Skip)คอมโพเน็นท์ตัวไหนบ้าง และกำลังติดตั้งตัวไหนที่คอลัมน์ Status

image

หลังติดตั้ง Microsoft Visual Studio Tools for Office Runtime จะมีหน้าต่างแจ้งข้อความต้องการรีบูต ให้ตอบ Yes เพื่อรีบูต

หลังรีบูตICONICSจะแจ้งติดตั้งคอมโพเน็นท์ที่ Pending ต่อเช่น OPC UA Local Discovery Server, Sentinel Protection Installer ให้คลิ้ก Install

หลังติดตั้ง Sentinel Protection แล้วจะมีการแจ้งให้ Reboot ให้ตอบ Yes เพื่อรีบูตimage

ถ้าตอบแล้วไม่มีการดำเนินการอะไรต่อให้คลิ้กไอคอนimageที่Taskbar จะพบหน้าต่างอีกอันหนึ่งที่แจ้งว่าจำเป็นต้องมีการรีบูต ให้ตอบ Yes เพื่อรีบูต

image

หลังจากรีบูตก็จะมีการติดตั้ง GENESIS64 ต่อไป ให้เลือกการติดตั้งแบบ Typical ในหน้าต่าง Setup Type ที่ปรากฏขึ้นมา แล้วคลิ้ก Install

คลิ้ก Next เพื่อเริ่มWizardการติดตั้ง

คลิ้ก Next จนพบหน้าส่วนของ Database Server ให้เลือก SQL Server ที่เราต้องการใช้งาน (จากตัวอย่างจะเป็น(local) แต่ถ้าเราใช้ SQL Express ปกติจะเป็น (local)\SQLEXPRESS นอกจากจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น) เลือกConnect using เป็น Windows authentication แล้วคลิ้ก Next

image

โปรแกรมจะถามว่าเราต้องการติดตั้งข้อมูลตัวอย่างหรือไม่(GenDemo) ให้เลือกอ็อปชั่นดังกล่าวแล้วคลิ้ก Next

เมื่อพบหน้า User Setup ให้เลือกรูปแบบ Account ที่ต้องการ เช่น Local Machine จากนั้นเลือก Select the user เป็น Existing User เพื่อใช้กับ User ที่มีอยู่แล้วโดยไม่ต้องสร้างUserใหม่ ให้พิมพ์หรือเลือก User Name จากรายการ ใส่PAsswordของUserนั้นให้ถูกต้องตรงกับที่เราใช้loginเข้าwindowsอยู่ในปัจจุบัน แล้วคลิ้ก Finish

image

จะพบหน้าต่าง Database and Services Setup ให้ปล่อยอ็อปชั่น Include Samples เป็นดังแสดงในรูปเพื่อให้มีการติดตั้งข้อมูลตัวอย่าง แล้วคลิ้ก Install

image

หากโปรแกรมตรวจพบว่ามี Database ของ GENESIS64 เช่นเป็นของรุ่นก่อนหน้านี้ติดตั้งไว้อยู่แล้ว ก็จะปรากฏหน้าต่างถามว่าจะให้เขียนข้อมูลทับหรือไม่ เราสามารถเลือกคลิ้ก Overwrite … หากต้องการเขียนทับ หรือเลือก Don’t overwrite หากไม่ต้องการ โดยสามารถเลือก Do this for next … conflicts … เพื่อใช้อ็อปชั่นนี้กับ Database อื่น ๆ ที่อาจตรวจพบก็ได้

image

หลังจากติดตั้งเสร็จสิ้นโปรแกรมจะแจ้งให้รีบูต ให้ตอบYes, I want to restart … แล้วคลิ้ก Finish เป็นอันเสร็จสิ้น

image

หลังติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ติดตั้ง Hot Fix Pack 2 (ถ้าไม่ติดตั้งอาจพบ Error > License Fails จากนั้น Restart)

หากต้องการชมตัวอย่าง SCADA ก็สามารถเปิดมาที่ Start > Programs > ICONICS > GENESIS64 > GenDemo (สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ทำงานช้าหรือมีServiceจำนวนมากขณะเปิดเครื่องให้รอสักครู่เพื่อให้แน่ใจว่า Service ทุกตัวของ ICONICS เริ่มทำงานแล้วค่อยเปิดโปรแกรม มิเช่นนั้นอาจเกิดปัญหา License Fails หรือ Frameworxไม่ทำงาน) จะพบเพจแสดงรายการดังรูป

image

ให้คลิ้กimageเพื่อเปิดดูตัวอย่างงาน SCADA

หากต้องการทดสอบสร้าง SCADA ให้ดูเว็บสอนการใช้ที่นี่

Note:

ถ้าพบปัญหา SCADA แสดงดังรูป แสดงว่าคอมพิวเตอร์ทำงานไม่ทันกับ Service ขณะที่บูตขึ้นมา อาจเนื่องมาจากมี Service จำนวนมากStartพร้อม ๆ กันทำให้คอมพิวเตอร์ที่สมรรถนะไม่สูงมากทำงานไม่ทัน และServiceหนึ่งในนั้นคือ FWX Service (ICONICS FrameWorX64) ซึ่งเริ่มงานไม่ได้เนื่องจากคอมพิวเตอร์ไม่มีResource พอหรือสตาร์ท MS SQL Server ช้า ซึ่งMS SQL Serverเป็นที่เก็บไฟล์คอนฟิกต่างๆของGENESIS64 ทำให้ Service นี้ Timeout ไปในที่สุด หรือเนื่องจากมีแอพลิเคชั่นอื่นใช้งานTCP PortเดียวกันกับGENESIS64ไปแล้ว ทำให้GENESIS64ไม่สามารถใช้งานได้

image

การแก้ปัญหา

กรณีที่ 1 ถ้ามีการใช้งานSkype จะทำให้GENESIS64ไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากTCP PortถูกจองโดยSkypeไปแล้ว ดังนั้นให้ยกเลิกAuto StartของSkype โดยไปที่โปรแกรมSkypeเลือกTool>Options ที่แท็ป General Settings เอาเครื่องหมายถูกออกจาก “Start Skype when I start Windows” ทั้งนี้ผู้ใช้จะยังสามารถใช้งานSkypeได้ โดยเรียกเปิดโปรแกรมเองซึ่งจะใช้Portอื่นอัตโนมัติ(เนื่องจากPortเดิมถูกGENESIS64ใช้ขณะStartแล้ว)

กรณีที่ 2 ตรวจสอบServiceในControl Panelว่า Service ที่ชื่อ ICONIC FrameWorX มีการทำงานอยู่และเป็นแบบAutomatic ถ้าเป็น Manual ให้เปลี่ยนเป็น Automatic แล้วตรวจสอบแท็ปLog onของServiceดังกล่าวว่าใช้This Userเป็นชื่อUserที่เราใช้ล็อคอินWindows ถ้าไม่ใช่ ให้เปลี่ยนให้ตรงพร้อมใส่Passwordให้ถูกต้อง และทำเช่นเดียวกันกับServiceชื่อ ICONICS License จากนั้นRestart จากนั้นลองตรวจสอบServiceอีกครั้งว่าทำงานแล้ว

กรณีที่ 3 ถ้ายังไม่หาย อาจเนื่องมาจากPCทำงานช้า Serviceทำงานไม่ทันเนื่องจากPCเสป็คไม่สูงมาก ICONICS มีวิธีการแก้ปัญหาโดยทำการดีเลย์ServiceของGENESIS64เพื่อให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์จะมีResourceเพียงพอเพื่อจัดการService ณ ขณะเวลานั้น ๆ และทำการกำหนด Dependency ให้ Service ของ GENESIS64 สองตัวคือ Ico License Service และ FWX Service ข้างต้นให้ทำงานหลังจาก MS SQL Server สตาร์ทเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

หลังติดตั้ง GENESIS64 แล้วให้เปิดไปที่โฟลเตอร์ติดตั้งของ GENESIS64 ใน DVD หรือไฟล์ติดตั้งที่ดาวน์โหลดมาในพาธ

Tools\HelpfulCommands\Genesis64_SetDelayedServices.bat

ไฟลฺ์ BAT ดังกล่าวจะเป็นการเซตให้ Service ของ ICONICS ที่สำคัญเริ่มทำงานแบบ Automatic delay วิธีการใช้งานให้คลิ้กขวาที่ไฟล์ .bat แล้วเลือก Run As Administrator เป็นอันเสร็จสิ้น

image

ต่อไปเป็นการสร้าง Dependency ให้ Service ชื่อ ICONICS FrameWorX ทำงานหลัง MS SQL Server ให้คัดลอกคำสั่งต่อไปนี้ไปวางใน Notepad แล้ว Save เป็นไฟล์ .bat

@echo off
echo ICONICS 2013
echo Setting FrameWorX Server Dependency to SQL Server fixing intermittent startup hang
echo !!This batch file accepts parameter as SQL Server Named Instance name
if "%1"=="" goto noname
echo Using Named MS SQL Server instance name %1
sc config IcoFwxServer depend= "MSSQL$%1"
goto end
:noname
echo Using Default Microsoft SQL Server instance MSSQLSERVER
sc config IcoFwxServer depend= "MSSQLSERVER"
:end
echo FrameWorX Server Dependency setting finished

โดยขณะ Save ให้เลือกรายการ Save as type เป็น All files จากนั้นตั้งชื่อไฟล์เป็น set_IcoFwxServer_dependency.bat
Save ไว้ที่ไหนก็ได้ ให้คลิ้กขวาที่ไฟล์ .bat แล้วเลือก Run As Administrator เพื่อกำหนดให้ ICONICS FrameWorX Service เริ่มทำงานหลัง MS SQL Server เพื่อให้แน่ใจว่า MS SQL Server เริ่มทำงานเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

จากนั้นสร้าง Dependency เพื่อกำหนดให้Serviceชื่อ ICONICS License Service ทำงานต่อจาก ICONICS FrameWorX Service โดยคัดลอกคำสั่งต่อไปนี้ไปสร้างเป็นไฟล์ชื่อ set_IcoLicenseService_dependency.bat

@echo off
echo ICONICS 2013
echo Setting Up Dependency of Licensing Service to FrameWorX Server (fixes crashing at startup)
sc config IcoLicenseService depend= IcoFwxServer
echo Dependency setting finished

Save ไว้ที่ไหนก็ได้ ให้คลิ้กขวาที่ไฟล์ .bat แล้วเลือก Run As Administrator

แล้วRestart Windows

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s