โครงสร้างของ MobileHMI

MobileHMI ซึ่งเป็น Add-on ของ GENESIS64 SCADA ที่ทำให้สามารถแสดงผลและควบคุมได้จากคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์พกพาหลากหลายแพลตฟอร์มเช่น Windows, Mac, Linux, Windows Phone, Windows RT, iPad, iPhone, Android ทำให้ผู้บริหารและพนักงานรู้ทุกความเป็นไปในระบบควบคุมอุตสาหกรรม วิศวกรรม ระบบโทรมาตร ระบบความปลอดภัยและFacility ต่าง ๆ ได้รวดเร็ว แม่นยำ ตัดสินใจในการบริหารงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ MobileHMI โครงสร้างและรูปแบบการทำงานดังนี้

เราสามารถใช้งาน SCADA บนอุปกรณ์พกพาอย่างแท็ปเล็ตหรือคอมพิวเตอร์พีซีผ่านเครือข่าย Ethernet หรือ Internet เชื่อมต่อไปยัง MobileHMI Server เพื่อรับและส่งสัญญาณและคำสั่งต่าง ๆ มาที่อุปกรณ์พกพาหรือพีซีฝั่งClient ได้สองรูปแบบ

แบบที่หนึ่งคือผ่านแอพพลิเคชั่นของแพลตฟอร์มนั้น ๆ เช่น Windows Phone ดาวน์โหลดแอพได้จาก Windows Store, iPad, iPhone ดาวน์โหลดแอพจาก App Store, Android ดาวน์โหลดแอพจาก Google Paly เป็นต้น โดยแอพเหล่านี้จะทำงานบนแพลตฟอร์มนั้น ๆ เพื่อติดต่อกับ MobileHMI Server

image

การทำงานแบบที่สอง อุปกรณ์พกพาและพีซีไม่จำเป็นต้องติดตั้งแอพพลิเคชั่นใด ๆ สามารถเชื่อมต่อกับ MobileHMI ได้เลยผ่านทางเบราเซอร์ที่สนับสนุน HTML5 อย่าง Internet Explorer, Safari, Chrome, FireFox เป็นต้น ซึ่งสะดวกสบายกว่า

image

เราสามารถออกแบบหาน้าแสดงผลซึ่งประกอบด้วยกราฟิกและคอนโทรลต่าง ๆ ได้ตามต้องการ

ตัวอย่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาที่ใช้งาน MobileHMI จากเครื่อง Server

Windows Phone 8

image

Windows Surface RT

image

Windows Surface Pro

image

iPad

image

iPad Mini

image

iPhone

image

Amazon Kindle Fire

image

Samsung GalaxyTab

image

Samsung GalaxyPhone

image

และอุปกรณ์อื่น ๆ อีกมากมาย

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s