Monthly Archives: February 2014

เราสามารถดึงข้อมูลจากTrend​WorXผ่านoledbได้

ทราบไหมครับว่าเราสามารถติดต่อTrendWorXทั้งรุ่น32และ64เพื่อเอาข้อมูลที่เก็บไว้ออกมาใช้งานผ่านoledbได้ นี่เองทำให้สามารถใช้Excel, VB,VB.NET  ฯลฯ ดึงข้อมูลจากTrendWorXมาแสดงหรือใช้งานต่อได้ ซึ่งถ้าเราใช้Genesis32ก็ไม่ต้องสนใจเรื่องนี้ครับเพราะมีเครื่องมือทำรายงานให้เพื่อดุงข้อมูลจากTrend​WorXอยู่แล้ว แต่สำหรับแอพลิเคชั่นอื่นๆที่ต้องการเอาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ก็ทำได้ผ่านoledbก็ได้ หรือหากไม่ต้องการจะดึงโดยตรงผ่านSqlของTrendWorXก็ได้ซึ่งเคยทำบทความให้ดูไปแล้ว ท่านที่ต้องการตัวอย่างการดึงข้อมูลจากTrendWorXมายังExcelสามารถฝากเมล์ไว้ได้ครับ   ตัวอย่างข้อมูลที่ดึงออกมาด้วย MS Excel   หมายเหตุ: การดึงข้อมูลจากTrendWorXในGENESIS32, GENESIS64นี้ คือข้อมูลต่าง ๆ ที่เก็บไว้ด้วยGENESIS32, GENESIS64 สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการสร้างรายงานโดยคัดข้อมูลตามช่วงเวลาที่เราสนใจได้ โดยExcelไม่ต้องมีAdd-onใดๆของGENESIS32และGENESIS64ติดตั้งอยู่ เป็นประโยชน์เมื่อต้องการนำข้อมูลไปสร้างรายงานบนเครื่องที่ไม่มีGENESIS32หรือGENESIS64ติดตั้งอยู่ (เครื่องที่มีGENESISจะมีเครื่องมือสร้างรายงานอยู่แล้ว) Advertisements

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ต้องการเก็บข้อมูลด้วย SCADA ไว้แบบ Excel (CSV)

ท่านที่ต้องการเก็บข้อมูลสัญญาณด้วย GENESIS32 SCADA ไว้ในรูปแบบที่เปิดด้วย MS Excel ได้ เพราะไม่อยากเก็บไว้ในฐานข้อมูล หรือ MS Access ท่านก็สามารถทำได้โดยใช้ Persistent Trend ของ GENESIS32 ครับ

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ส่งข้อมูลจากPLC/Controllerเข้าOracle MOC/MES

เราสามารถส่งข้อมูลจาก PLC/Controller/RTU/ฯลฯ เข้า Oracle MOC (Manufacturing Operations Center) และ MES (Manufacturing Execution System) ได้โดยใช้ KEPWare Oracle MES/MOC Connector

Posted in Uncategorized | Leave a comment

GENESIS64 10.8 ใหม่ มาพร้อมเครื่องมือสร้างรายงานใหม่ ReportWorX Express

  GENESIS64 เวอร์ชั่น 10.8 มาพร้อมเครื่องมือสร้างรายงานแบบใหม่ชื่อ ReportWorX Express ซึ่งสามารถสร้างรายงานจากทั้ง GENESIS32, GENESIS64 โดยสามารถสร้างรายงานจากข้อมูลที่เก็บใน TrendWorX, AlarmWorX และ Hyper Historian รวมทั้งข้อมูล Real-time จาก OPC Server สามารถสร้างรายงานการใช้พลังงาน และรายงานประสิทธิภาพการผลิตได้   จากรูป ReportWorX Express จะเข้าไปทำงานเป็นปลั้กอินใน MS Excel (ซึ่งMicrosoftเป็นพาร์ทเนอร์ของICONICS) ทำให้เราสามารถสร้างรายงาน Excel จากข้อมูลใน GENESIS32 และ GENESIS64 รวมถึง Hyper Historian … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

เทคนิคการปรับดีเลย์ServiceของGENESIS64

คอมพิวเตอร์ที่มีทรัพยากรไม่มากหรือมีโปรแกรมที่ทำงานแบบ Service จำนวนมากอาจพบปัญหา ICONICS Service ของ GENESIS64 ทำงานช้าเนื่องจากมี Service จำนวนมากทำงานพร้อมกันคอมพิวเตอร์เริ่มการทำงานของServiceกว่าจะเสร็จก็ใช้เวลานาน อาจทำให้บางโปรแกรมหรือ Service ที่เาร็จก่อนแต่ต้องรอข้อมูลบางอย่างจากServiceอื่น ๆ ที่ยังไม่เริ่มทำงานต้องหยุดการทำงานไป ดังนั้น ICONICS จึงสร้างยูทิลิตี้เพื่อลดปัญหาของคอมพิวเตอร์ที่มีResourceจำกัดแต่ต้องการทดสอบใช้งาน GENESIS64 มาให้ ยูทิลิตี้นี้จะอยู่ในไฟล์ติดตั้งของ GENESIS64 คือ Tools\HelpfulCommands\Genesis64_SetDelayedServices.bat ไฟลฺ์ BAT ดังกล่าวจะเป็นการเซตให้ Service ของ ICONICS ที่สำคัญเริ่มทำงานแบบ Automatic delay วิธีการใช้งานให้คลิ้กขวาที่ไฟล์ .bat แล้วเลือก Run As Administrator เป็นอันเสร็จสิ้น

Posted in Uncategorized | Leave a comment

GENESIS64 : หน่วงเวลาAutoStartของหน้าแสดงผล

เมื่อต้องการให้GENESIS64 SCADAทำงานอัตโนมัติเมื่อสตาร์ทคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเราสามารถใช้โมดูลย่อยชื่อApplication Startup ได้โดยเปิดจากSatrt Menuดังรูป   แล้วเพิ่มหน้าแสดงผลเข้ามาโดยเลือก Add > GraphWorX64 (Runtime Only)ดังรูป   เลือกไฟล์แสดงผลจากปุ่ม Browse… เลือกการหน่วงเวลา Wait for License Service เพื่อให้หน่วงเวลารอจนกว่า License Service ทำงานหรือเพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่นเช่นรอให้ Windows Service ที่สำคัญทำงานเสียก่อน เป็นต้น คลิ้ก OK เป็นอันเสร็จสิ้น

Posted in Uncategorized | Leave a comment

GENESIS32 แบบ Server/Client ผ่านวงแลนสองวง

SCADA หลายค่ายพบปัญหาการติดต่อแบบ Server / Client ผ่านวงแลนสองวง หรือผ่าน Internet เช่นกรณี Firewall มีการใช้ IP ภายนอกและภายในต่างกันระหว่างเครือข่ายสองวงที่เชื่อมต่อกัน เช่นมองจากภายนอกเห็นเป็น 101.100.xxx.xxxส่วนภายในเห็นIPเป็น 192.168.xxx.xxx เป็นต้น กรณีเช่นนี้ถ้า Server / Client อยู่ในเครือข่ายคนละด้านอาจพบความยุ่งยากในการสื่อสาร แต่GENESIS32และGENESIS64สามารถสื่อสารServer/Clientได้โดยไม่พบปัญหาเนื่องจากมีฟีเจอร์แบบ Dual DNS   Dual DNSสามารถคอนฟิกในโมดูลชื่อ GenBroker ซึ่งมีีอยู่ทั้งใน GENESIS32 และ GENESIS64 นอกจากนั้นฝั่ง Server เช่น OPC Server ที่จะใช้กับ GENESIS … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

หลักการสร้างYield Report ในSolar Farm

Yield Report คือรายงานแสดงผลการผลิต ช่วยให้รู้ผลผลิตในช่วงเวลาต่าง ๆ ช่วยวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตโดยละเอียดได้ ค่าที่ต้องวัดจากอุปกรณ์มาเก็บในSCADA – ค่า kWh (EP_all) จาก PQ Meter (Power Quality Meter) – ค่าความเข้มแสง ณ องศาที่ต้องการ โดยวัดจาก Pyranometer – ค่าประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าของแผงโซลาร์ที่ใช้พร้อมขนาดเป็นตารางเมตร ซึ่งโดยทั่วไปแผงโซลาร์มีประสิทธิภาพการผลิตอยู่ระหว่าง 10 -15% – นอกจากนั้นบังควรวัดค่าความเร็วลม(Wind velocity) ค่าอุณหภูมิแวดล้อม(Ambient Temperature) และอุหภูมิที่โซลาร์โมดูล(Solar Module Temperature) เพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีอุณหภูมิเท่าใด

Posted in Uncategorized | Leave a comment