เทคนิคการปรับดีเลย์ServiceของGENESIS64

คอมพิวเตอร์ที่มีทรัพยากรไม่มากหรือมีโปรแกรมที่ทำงานแบบ Service จำนวนมากอาจพบปัญหา ICONICS Service ของ GENESIS64 ทำงานช้าเนื่องจากมี Service จำนวนมากทำงานพร้อมกันคอมพิวเตอร์เริ่มการทำงานของServiceกว่าจะเสร็จก็ใช้เวลานาน อาจทำให้บางโปรแกรมหรือ Service ที่เาร็จก่อนแต่ต้องรอข้อมูลบางอย่างจากServiceอื่น ๆ ที่ยังไม่เริ่มทำงานต้องหยุดการทำงานไป ดังนั้น ICONICS จึงสร้างยูทิลิตี้เพื่อลดปัญหาของคอมพิวเตอร์ที่มีResourceจำกัดแต่ต้องการทดสอบใช้งาน GENESIS64 มาให้

ยูทิลิตี้นี้จะอยู่ในไฟล์ติดตั้งของ GENESIS64 คือ

Tools\HelpfulCommands\Genesis64_SetDelayedServices.bat

ไฟลฺ์ BAT ดังกล่าวจะเป็นการเซตให้ Service ของ ICONICS ที่สำคัญเริ่มทำงานแบบ Automatic delay วิธีการใช้งานให้คลิ้กขวาที่ไฟล์ .bat แล้วเลือก Run As Administrator เป็นอันเสร็จสิ้น

image

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s