ส่งข้อมูลจากPLC/Controllerเข้าOracle MOC/MES

เราสามารถส่งข้อมูลจาก PLC/Controller/RTU/ฯลฯ เข้า Oracle MOC (Manufacturing Operations Center) และ MES (Manufacturing Execution System) ได้โดยใช้ KEPWare Oracle MES/MOC Connector

image KEPWare Oracle MES/MOC Connector จะเป็น Plug-in ของ KEPServerEx ให้เราเชื่อมต่อPLCกับOracle MES/MOC ได้

 

โดยถ้าติดต่อMESจะมีส่วนกรอกข้อมูล Connection กำหนดUsername, Password, Connection String และ Application User ID ซึ่งAกminของOracleได้กำหนดไว้ ส่วนConnection Name เรากำหนดขึ้นเองได้โดยไม่ให้ซ้ำกับConnection Nameอื่นที่สร้างไว้

image

 

ตัวอย่าง Connection String

(DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = Test Data)(PORT =
1521)))(CONNECT_DATA = (SID = Oracletest)(SERVER =DEDICATED)))

 

ถ้าติดต่อกับ MOC ก็จะมีส่วนกรอกข้อมูล Connection ดังรูป

image

 

โดย Table Name คือ Tableที่อยู่ในOracle Databaseอยุ่แล้วและใช้เพื่อรับข้อมูลเพื่อนำเข้าสู่MOC ดังนั้นตารางดังกล่าวต้องมีอยู่ก่อน โดยค่าปกติคือ MTH_TAG_READINGS_RAWซึ่งหมายถึงตารางข้อมูลดิบที่นำเข้าMOC

ส่วน Data Update คือเงื่อนไขในการส่งข้อมูลให้ MOC จากรูปคือการส่งเฉพาะข้อมูลที่มีQualityเป็นGoodเท่านั้น

 

การติดต่อทั้งสองแบบจะสามารถเลือก OPC tag จาก KEPServerEx เขามาได้เพื่อระบุว่าจะเอาสัญญาณใดส่งให้MES/MOCบ้าง โดยคลิ้กเมนู New Oracle MES Item หรือ New Oracle MOC Item แล้วจะพบหน้าที่สามารถBrowseไปเลือกOPC Tagได้ดังรูป

image

Expire Rate คือระยะเวลาที่ให้คงค่าเดิมไว้ในConnectorได้นานเท่าใด เนื่องจากMES Connectorจะส่งค่าให้OracleแบบAsynchronousดังนั้นจะต้องกำหนดว่าค่าเดิมจะให้คงอยู่ได้เป็นเวลานานเท่าใดโดยกำหนดหน่วยเป็นได้ทั้ง Milliseconds, Seconds, Minutes, Hours, Days สั้นที่สุดคือ 10 milliseconds นานที่สุดคือ 49 days

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s