ต้องการเก็บข้อมูลด้วย SCADA ไว้แบบ Excel (CSV)


image

ท่านที่ต้องการเก็บข้อมูลสัญญาณด้วย GENESIS32 SCADA ไว้ในรูปแบบที่เปิดด้วย MS Excel ได้ เพราะไม่อยากเก็บไว้ในฐานข้อมูล หรือ MS Access ท่านก็สามารถทำได้โดยใช้ Persistent Trend ของ GENESIS32 ครับ

Persistent Trend นั้นต่างจาก TrendWorX32 Configurtor ตรงที่จะเก็บสัญญาณไว้ใน Memory ทำให้สามารถดูย้อนหลังได้เร็วและสามารถเก็บสัญญาณไว้ในดิสก์ในรูปแบบ CSV ไฟล์ได้ ไม่ต้องเก็บในฐานข้อมูล ข้อดีคือง่าย สะดวก ข้อด้อยคือดูสัญญาณย้อนหลังแบบกราฟ Trending ได้ตามจำนวนสัญญาณที่ระบุไว้ว่าจะเก็บใน RAM กี่ตัวอย่าง แต่ก็ยังสามารถดูย้อนหลังใน CSV Excel ได้ไม่จำกัดครับ ขณะที่ TrendWorX Configurator นั้นเมื่อเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลเช่น MS SQL, MySQL, MS Access นั้นสามารถดูย้อนหลังได้ตามความจุและความสามรถของ Database

image

รูปที่ 1

จากรูปที่ 1 เป็นโปรแกรม Persistent Trend ของ GENESIS32 SCADA

วิธีการใช้งาน

1. เปิดโปรแกรมจาก Start > Programs > ICONICS GENESIS32 > TrendWorX32 > Persistent Trending Configurator

2. เลือกเมนู Edit > Add Group

ตั้งชื่อ Group Name กำหนดความละเอียดของการเก็บสัญญาณ(Data Collection Rate) และจำนวนสัญญาณ(Samples)

image

รูปที่ 1

ที่แท็ป Logging Configuration เลือก Logging to Disk แล้วคลิ้กปุ่ม Browse เพื่อกำหนดชื่อไฟล์และที่เก็บไฟล์ CSV ซึ่งเป็นไฟล์เก็บข้อมูลสัญญาณ โดยเราสามารถกำหนดจำนวนไฟลฺ์สูงสุดและระยะเวลาในการสร้างไฟล์ใหม่(Start New CSV/TXT File) ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลลงไฟล์ (Log to Disk After) เช่นจากรูปที่ 2 ให้สร้างไฟล์ LOGxxx.csv ไว้ในPathที่ระบุ โดยสร้างไฟล์ใหม่ทุกชั่วโมง เก็บข้อมูลลงไฟล์ทุก 1 นาที และจำนวนไฟล์สูงสุดเท่ากับ 96 ไฟล์ ดังนั้นถ้าเป็นไปตามนี้จะเก็บข้อมูลได้ 4 วัน เนื่องจากสร้างไฟล์ทุก 1 ชั่วโมง เมื่อครบ 96 ไฟล์จะเป็นเวลา 4 วัน เมื่อครบแล้วก็จะทับข้อมูลไฟล์ที่เก่าสุดด้วยข้อมูลใหม่ ดังนั้นถ้าต้องการเก็บข้อมูลเพื่อดูย้อนหลังใน Excel ได้นาน ๆ ก็ระบุจำนวนไฟล์มากขึ้นได้

image

รูปที่ 2

คลิ้ก OK

3. เพิ่มสัญญาณที่จะเก็บ เลือกเมนู Edit > Add Tags แล้วเลือกสัญญาณที่ต้องการให้ครบ

image

รูปที่ 3 คลิ้กปุ่ม OPC Tags.. เพื่อเลือกสัญญาณต่าง ๆ

คลิ้ก OK

ทดสอบการทำงานโดยคลิ้กไอคอนไฟจราจรเพื่อ Start เมื่อครบเวลาก็จะมีไฟล์ CSV ถูกสร้างขึ้นมา

image

รูปที่ 4

ข้อมูลภายในประกอบด้วยสัญญาณและค่าของสัญญาณ Time Stamp และอื่น ๆ

image

รูปที่ 5

ส่วนสัญญาณที่เก็บใน RAM เราสามารถนำไปพล็อตใน GraphWorX32 ได้ โดยเมื่อวาง TrendView ใน GraphWorX ก็สามารถ Browse เอาสัญญาณมาพล็อตได้เหมือนการดึงสัญญาณจาก TrendWorX Configurator ครับ

image

รูปที่ 6

เลือกสัญญาณที่ต้องการพล็อตแสดงบน Trend Viewer

image

รูปที่ 7

 

คลิ้ก Close เป็นอันเสร็จสิ้น ก็สามารถรันเพื่อแสดงการพล็อตของข้อมูลได้แล้ว

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s