วันนี้คุณมีSCADAใช้​หรือยัง

คำตอบของคำถามว่ามีSCADAใช้​หรือยัง บอกให้รู้ถึงศักยภาพขององค์กรว่าจะสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการธุรกิจหรือหน่วยงานให้สู้กับสภาพการแข่งขันในปัจจุบันได้หรือไม่ เนื่องจากSCADAคือ​ระบบ​ตรวจสอบและชี้วัดประสิทธิภาพขององค์กรได้

ในมุมของผู้บริหารก็สามารถรับทราบความเป็นไปในกระบวนการผลิตอย่างรวดเร็ว เช่นผลการผลิต ความขัดข้องในรูปของเวลาDowntimeที่ต้องหยุดการผลิตไป กำลังการผลิตที่รองรับออเดอร์ได้ ค่าไฟฟ้าค่าFacilityที่เกี่ยวข้องกับอายุการใช้งานของอุปกรณ์ซึ่งสามารถนำSCADAมาเป็นตัวกำหนดแผนซ่อมบำรุงที่ตรงจุดได้ซึ่งไม่เหมือนการบำรุงตามรอบที่เสียค่าใช้จ่ายสูงและเสียเวลา

ในมุมของพนักงานระดับต่างๆ การมีศูนย์ควบคุมที่รวดเร็วทั่วถึง จะช่วยให้การปฎิบัติงานมีความสะดวกได้ผลงานมากขึ้นไม่ต้องรอการประสานงานมาก เนื่องจากสามารถสร้างรายวานที่อยากได้จากSCADA ซึ่งปัจจุบันไม่ได้มุ่งแต่กับกระบวนการผลิตหรือกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง แต่SCADAปัจจุบันมุ่งจัดการทั้งกระบวนการผลิตและงานธุรกิจเนื่องจากสัมพันธ์กัน และเพราะเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และซอร์ฟแวร์พัฒนาไปมาก พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลการผลิตและข้อมูลธุรกิจที่รับผิดชอบได้ทั้​ง​จาก​คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต หรือ​สมาร์ทโฟน การรวมศูนย์ข้อมูลเพื่อบริหารและแสดงข้อมูลชี้วัดที่สำคัญจะทำให้พนักงานทุกระดับสามารถทำงานได้อย่างสัมพันธ์ไปในแนวทางที่เข้าขากันได้และไม่ต้องทำงานที่ซ้าซ้อนหรือใช้ซอร์ฟแวร์หรือพัฒนาโปรแกรมพิเศษขึ้นใหม่ ทำให้ลดทั้งต้นทุนและเวลาได้

ในมุมมองของนักลงทุนหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจ SCADAหมายถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับหุ้นส่วน เช่นเดียวกับระบบความปลอดภัยและสมรรถนะของรถยนต์และความสามารถของคนขับที่รู้จุดหมายจะพาผู้โดยสารไปยังจุดหมายได้อย่างรวดเร็วไม่ล่าช้า เมื่อมีเหตุขัดข้องบนถนนจุดไหนก็สามารรับทราบและหลีกเลี่ยงไปเส้นทางอื่นได้ทันและด้วยความปลอดภัย

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s