ทำให้MS Accessเก็บข้อมูลได้มากขึ้น

ถ้าเราเลือกใช้MS Accessเป็นฐานข้อมูลสำหรับเก็บข้อมูลให้โมดูลของGENESIS32เช่นAlarmหรือTrendเพื่อทำData Logger โปรแกรมMS Accessจะใช้พื้นที่ดิสก์ในการทำงานและหลังจากเสร็จการทำงานAccessก็ไม่คืนพื้นที่ดังกล่าว ทำให้ไฟล์Accessมีขนาดใหญ่ขึ้นเกินความจำเป็น เราสามารถลดขนาดไฟล์Accessลงได้และจะทำให้Accessสามารถเก็บข้อมูลได้มากขึ้นด้วย โดยการคืนพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ให้กับระบบปฏิบติการ เราเรียกวิธีการนี้ว่าCompaction

เนื่องจากAccessไม่สามารถใช้พื้นที่เกิน1Gbได้ จึงขอแนะนำให้ทำCompactionเพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลด้วยAccessได้มากขึ้น โดยทำเป็นระยะ

หากใช้Accessเป็นที่เก็บข้อมูลให้AlarmWorX เราสามารถทำCompactionได้ดังนี้

ขั้นตอนสำหรับ AlarmWorX32

1. ก่อนเริ่มขั้นตอน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้หยุดการเก็บข้อมูล และหยุดการติดต่อจากClient อย่าง AlarmViewer แล้ว
2. สำรองข้อมูลAccessที่ใช้งานเพื่อความปลอดภัย หรือAccessจะทำการสำรองข้อมูลเองก่อนที่จะมีการทำCompaction
3. เปิดไปที่ Start > Programs > ICONICS GENESIS32 > AlarmWorX32 > Alarm Logger Configurator

4. เลือกเมนู Tools > select Compact/Repair Access Database. 

clip_image001

5. จะพบหน้าต่าง Compact/Repair MS Access Repair Database

เลือกไฟล์ Access ที่ต้องการ (ที่มีข้อมูลAlarmทั้งหมดที่บันทึกไว้) โดยสามารถเลือกอ็อปชั่น BAckup original database … เพื่อสำรองข้อมูลก่อนการCompaction 

clip_image002

6. หลังการทำCompactionจะปราฏกหน้าต่างแสดงผลการCompactว่าขนาดลดลงเป็นเท่าใด

clip_image003

ขั้นตอนสำหรับ TrendWorX32

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า TrendWorX32 clientหยุดการทำงานและหยุดการเก็บข้อมูลของTrendWorX Configuratorแล้ว

2. สำรองข้อมูลAccessที่ใช้สำหรับTrendWorX หรือให้โปรแกรมจัดการสำรองข้อมูลระหว่างทำCompaction
3. เปิดไปที่ Start>Programs>ICONICS GENESIS32>TrendWorX32>TrendWorX32 Configurator
4. เลือกเมนูTools>select Compact/Repair MS Access Database

5. จะพบหน้าต่างCompact/Repair MS Access database เลือกไฟล์Accessที่มีข้อมูลTrendที่เก็บไว้และเลือกอ็อปชั่นBackup original …เพื่อสำหรองข้อมูล
6. หลังการทำCompactionจะปราฏกหน้าต่างแสดงผลการCompactว่าขนาดลดลงเป็นเท่าใด

7. หลังทำCompction สามารถสตาร์ทการทำงานของTrendWorX Congiguratorเพื่อเก็บข้อมูลต่อไป

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s