ไฟล์OPC UA Serverสำหรับติดต่อกับ Power Meter M-System 53U

Power Meter ยี่ห้อ M-System รุ่น 53U สนับสนุน Modbus RTU และมีพารามิเตอร์จำนวนมาก เราสามารถใช้ ICONICS OPC UA KEPServerEx V5 ติดต่อกับ Power Meter รุ่นดังกล่าวได้

หลังเปิดไฟล์คอนฟิกของOPCสำหรับ53Uด้วยICONICS OPC UA KEPServerEx V5 แล้วให้แก้ไข Communication Setting

image

 

และ Modbus ID ให้ตรงกับที่ใช้งาน

 

image

 

หากต้องการเพิ่มจำนวน Power Meter ให้คัดลอกDeviceชื่อ53U_1เพื่อสร้างDeviceใหม่ที่ติดต่อกับPower Meterตัวใหม่ และกำหนด ID ให้ตรงกับ Power Meter ใหม่นั้น

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s