วิธีใช้งาน TestCOPC32ConditionControl.xlsm

ไฟล์ TestCOPC32ConditionControl.xlsm เป็นตัวอย่างการควบคุมอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับOPC Serverโดยใช้Excelเป็นตัวควบคุมเงื่อนไข โดยเงื่อนไขมีอยู่ว่าถ้า Cell D3 มีค่ามากกว่า 200 ให้ OPC tag ที่ต้องการ เปลี่ยนเป็น ON แต่ถ้าไม่เกินให้เป็น OFF

System Requirements

– ติดตั้ง COPC32

– ติดตั้ง OPC Server สำหรับทดสอบ (ICONICS OPC UA KEPServerEx V5)

– Excel 2007, 2010 หรือ 2013

– ไฟล์ TestCOPC32ConditionControl.xlsm

ไฟล์คอนฟิกของ OPC Server ใช้เป็นตัวอย่าง

 

เปิดไฟล์คอนฟิกของ OPC Server ที่ดาวน์โหลดจากลิงค์ด้่านบนด้วย ICONICS OPC UA KEPServerEx V5 แล้ว Save

เปิดไฟล์ TestCOPC32ConditionControl.xlsm ขึ้นมาแล้วคลิ้ก Enable content

ที่แท็ป Developer คลิ้กเลือก Design Mode

image

 

คลิ้กขวาที่ COPC32 Control เลือก Properties เพื่อเข้าไปกำหนด OPC Tag

image

 

จะพบหน้าต่าง COPC32.cop Properties

ที่แท็ป OPC Server ให้เลือก OPC Server  โดยคลิ้กปุ่ม … จะพบหน้าต่าง OPC Server ให้เลือก OPC Server ที่ต้องการ แล้วคลิ้ก OK

image

 

ที่แท็ป OPC Tag ให้เลือกสัญญาณ OPC Tag ที่ต้องการควบคุมใส่ไว้ในช่อง itm0 (ให้เลือกสัญญาณ Boolean ที่ Read/Wite ได้)

image

 

ในช่อง itm1 ให้เลือกสัญญาณ Time_Second (กรณี Kepware หรือ ICONICS OPC UA จะเลือกไว้ให้แล้ว) สัญญาณนี้จะใช้เป็น Timer ให้ Excel ทำงานทุก 1 วินาที

คลิ้ก OK ออกจากหน้าต่าง Properties ของ COPC32

 

คลิ้ก image อีกครั้งเพื่อเข้าสู่ Runtime Mode

คลิ้กปุ่ม Connect

ป้อนค่าในเซลล์ D3 ให้เกิน 200 แล้วกด Enter

โค้ดที่เขียนไว้จะตรวจสอบ ถ้าค่าD3เกิน200จะทำให้ OPC Tag ที่เราเลือกไว้ใน itm0 กลายเป็น ON (1) ซึ่งจะดูค่าได้จาก OPC Quick Client ของโปรแกรม ICONICS OPC UA KEPServerEx นั่นเอง

image

 

ลองป้อนค่าใหม่ที่ไม่เกิน 200 แล้วกด Enter

ค่าของ OPC Tag จะกลายเป็น OFF(0)

image

 

ทั้งนี้สามารถทลองกับ OPC Server และ OPC tag อื่น ๆ ได้ตามความต้องการ

 

หากต้องการแก้ไขโค้ดให้คลิ้กปุ่ม Disconnect แล้วเข้า Design Mode เสียก่อน แล้วคลิ้ก Alt + F11 บนแป้นพิมพ์ จะพบหน้า VBA Ediotr

ให้ดับเบิ้ลคลิ้กที่รายการ Sheet1 (Sheet1) ในหน้าต่าง Project – VBAProject

จะพบโค้ดการเปรียบเทียบค่าของ Cell D3 แล้วเขียนค่า ON หรือ Off (1 หรือ 0) ไปยัง OPC tag ลำดับแรก(0)

image

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s