จะเอาไฟล์ตัวอย่างของ GENESIS32 มาใช้ได้อย่างไร

จากบทความเรื่อง GEN32 DEMO พี่เลี้ยงสอน GENESIS32 SCADA จะพบตัวอย่างไฟล์แสดงผลของSCADAที่สร้างด้วยGENESIS32มากมาย หากต้องการนำมาใช้กับงานของเราก็สามารถทำได้ โดยสามารถปรับแต่งเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับงานได้

image 

เมื่อเราคลิ้กเปิดตัวอย่างจาก GEN32 Demo ดังรูป จะเห็นว่ามีรายการตัวอย่างมากมายให้เลือก หากเราคลิ้กเปิดตัวอย่างไหนก็จะมีหน้าแสดงผลปรากฏแบบPopupขึ้นมาให้ดูตัวอย่างงานนั้น ๆ ถ้าเราสนใจตัวอย่างใดให้ปิดPopupไปก่อน จะพบรายการของตัวอย่าง ให้เข้าโหมด Design โดยเลือกเมนู Configure แล้วคลิ้กขวาที่รายการตัวอย่างที่สนใจ เลือกEdit Symbol

image

 

คลิ้กเลือกขอบของกรอบสีเทาเพื่อให้เห็นจุดสีแดงดังรูป แล้วเลือกเมนู Edit > Property Inspector จะพบชื่อไฟล์ตัวอย่างที่เราต้องการ ให้คัดลอกแล้วปิดหน้าต่าง Poperty Inspector ไป

image

 

เลือกเมนู File > Open เพื่อเปิดไฟล์ แล้ววางชื่อไฟล์ที่คัดลอกมาลงในช่อง File name แล้วคลิ้ก Open

image

 

จากนั้นเราสามารถ Save As ไฟล์นี้เก็บเป็นไฟล์ของเราในโฟลเดอร์ที่ต้องการได้เลย

ถ้าต้องการคัดลอกไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับหน้านั้นก็สามารถเลือก File > Open แล้วดูพาธของไฟล์ได้ดังรูป จากนั้นก็เขาไปยังพาธนั้นเพื่อคัดลอกไฟล์อื่นๆมาใช้งานได้

 

image

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s