ถ่ายทอดSCADAได้ง่ายมีส่วนต่อความมั่นคงองค์กร

องค์กรและโรงงานจำนวนมากมีปัญหาการถ่ายทอดและเรียนรู้SCADAเมื่อมีการเปลี่ยนผ่านทีมงานทำให้ขาดความต่อเนื่องในการบำรุงรักษาและ​พัฒนาระบบSCADAให้​ทัน​ความต้องการของแผนกต่างๆในองค์กร ดังนั้นความง่ายในการเรียนรู้ขอวSCADAจึง​เป็นเรื่องสำคัญ

SCADAที่ดีควรเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย มีแหล่งเรียนรู้มากพอและสามารถเข้าถึงได้ ยิ่งไปกว่านั้นควรต้องมีผู้ให้บริการปรึกษาอยู่ในประเทศที่มีความเชี่ยวชาญสามารถให้คำแนะนำต่างๆอย่างดี

ในโลกโซเชียลมีเดียปัจจุบันเราสามารถตรวจสอบได้ว่าSCADAมีฟีเจอร์อย่างไรและสามารถดาวน์โหลดมาทดสอบได้ก่อนที่จะตัดสินใจใช้งาน นอกจากนั้นควรตรวจสอบด้วยว่ามีแหล่งข้อมูลเทคนิควิธีการใช้งานในอินเทอร์เน็ตที่นอกเหนือจากเอกสารHelpหรือไม่ ยิ่งมีมากก็แสดงว่ามึทีมงานที่ใส่ใจให้บริการอยู่มาก ซึ่งควรมีบทความใหม่ๆเผยแพร่ออกมาสม่ำเสมอ เช่น เทคนิควิธีการ ไฟล์อัพเดทต่างๆ

image

ซึ่งจะช่วยให้มีความมั่นใจว่าเราสามารถเรียนรู้สิ่งที่อัพเดทกับสภาพเทคโนโลยีปัจจุบันอย่างระบบปฏิบัติการและฮาร์ดแวร์รุ่นใหม่

การถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นของทีมงานในองค์กรจึงต้องอาศัยทั้งบุคคลากรเดิมช่วยแนะนำ จากความง่ายในการทำความเข้าใจของซอร์ฟแวร์ และจากแหล่งข้อมูลภายนอกและความช่วยเหลือจากตัวแทนและผู้ใช้อื่นๆที่มีอยู่มากดังกล่าว โดยเป็นข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ จะทำให้องค์กรสามารถพัฒนาและรักษาองค์ความรู้ซึ่งเป็นหัวใจของ​ธุรกิจได้​อย่าง​ยั่งยืน

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s