DataWorXสามารถใช้แทนController

ถ้าเรามีระบบที่ต้องการรวมศูนย์เพื่อควบคุมcontrollerย่อยจากส่วนกลางเช่นเพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือเงื่อนไขการควบคุมบางอย่าง กรณีเช่นนี้เราสามารถใช้DataWorXจัดการได้

DataWorXสามารถอ่านค่ามาจากControllerหรือRTUที่ต่อกับOPC Serverเพื่อคำนวนหรือประมวลผลตามเงื่อนไขก่อนส่งค่าไปให้Controllerตัวอื่นผ่านOPC Server

การประมวลผลที่ต้องการนั้นสามารถเป็นได้ทั้งเงื่อนไข If หรือการคำนวนทางคณิตศาสตร์ และ​ยัง​มี​ฟังก์ชันพิเศษอื่นๆเช่นการตัดค่าเฉพาะส่วนStringหรือบิตที่ต้องการ การเปรียบเทียบ การหาจำนวนสูงสุด ต่ำสุด การหาค่าQualityของ​สัญญาณ การค้นหาตำแหน่งของtextที่ต้องการในString การนำStringมาต่อกัน ฯลฯ ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกในการสร้างเงื่อนไขได้

โดยส่วนใหญ่เราสามารถใช้เงื่อนไขเพื่อตรวจสอบว่าสัญญาณที่รับเข้ามามีค่าตามที่ต้องการหรือไม่ เช่น หากค่าTempที่เข้ามามีค่าเกิน100ให้สั่งวาล์วเปลี่ยนสถานะเป็นOn

นอกจากนั้นในกรณีที่Controllerต่างยี่ห้อหรือโปรโตคอลไม่สามารถต่อพ่วงกันได้ในหางกายภาพ ก็สามารถนำค่าจากControllerเหล้านั้นมาคำนวนร่วมกันได้เช่นการบวกลบคูณหารตามสูตรที่ต้องการ โดยสามารถเก็บผลลัพธ์ไว้ในDataWorXหรือส่งไปให้Controllerตัวใดตัวหนึ่งหรือหลายตัวก็ได้ DataWorXจึงเปรียบเสมือนหน่วยประมวลผลกลางซึ่งสามารถทำการจัดการระบบย่อยได้

DataWorXเป็นซอร์ฟแวร์ที่ไม่จำกัด​จำนวนIO Tagโดยจะขึ้นอยู่กับความสามารถของพีซีในการประมวลผล สามารถทำหน้าที่บริการข้อมูลแบบOPC Serverให้กับSCADAได้ และสามารถติดต่อผ่านระบบเครือข่ายได้โดยไม่ต้องคอนฟิกDCOM และสามารถเป็นตัวกลางให้กับSCADAในเครือข่ายสามารถติดต่อไปยังOPC SERVERในพีซีเครื่องอื่นได้ ซึ่งในสภาพปกติการติดต่อระหว่างSCADAกับOPC SERVERผ่านระบบเครือข่ายมักเจอปัญหาด้านความปลอดภัยทำให้ไม่สามารถติดต่อกันได้

DataWorXสามารถแก้ปัญหาคอขวดกรณีที่มีSCADAจำนวนมากติดต่อมายังOPC Serverโดยมีบางส่วนที่เป็นข้อมูลซ้ำซ้อนกันทำให้OPC Serverต้องบริการข้อมูลชุดเดียวกันหลายต่อหลายรอบโดยในขณะที่บริการข้อมูลก็จะทำตามคิวทำให้SCADAในคิวต้องรอข้อมูล หากมีคิวจำนวนมากOPC Serverจะ​บริการ​ข้อมูลไม่ทันทำให้เกิดการชะงักของการทำงานของSCADA ซึ่งหากนำDataWorXมาใช้จะสามารถช่วยลดปัญหาคอขวดของระบบได้โดยจะทำหน้าที่รวบรวมคำสั่งจากSCADAต่างๆที่ต้องการข้อมูลชุดเดียวกันให้เหลือเพียงคำสั่งเดียวไปยังOPC Serverทำให้มีการบริการข้อมูลจากOPC Serverเพียงรอบเดียว DataWorXจะบริการข้อมูลนั้นแก่SCADAเอง ทำให้OPC Serverสามารถบริการข้อมูลแก่คิวคำสั่งอื่นได้ต่อทันที ทำให้ระบบมีความรวดเร็วขึ้นกว่าเดิมได้เนื่องจากOPC Serverมีภาระน้อยลงนั่นเอง ดังนั้นเราสามารถใช้DataWorXเป็นOPC Serverหลักในระบบเครือข่ายได้ สามารถสร้างTagขึ้นมาเพื่อใช้พักข้อมูลในรูปแบบGlobal Variableแก่SCADAต่างๆก็ได้

DataWorXจึงช่วยจัดการControllerต่างๆ เช่นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ช่วยแก้ปัญหาการสื่อสารของOPC Serverในระบบเครือข่าย ปัญหาคอขวดคือOPC Serverบริการข้อมูลไม่ทัน และเป็นแหล่งของGlobal variableได้

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s