ใช้OPC UAเป็นDataLogger

image

ทราบหรือไม่ครับ ICONICS OPC UA Server ที่เราใช้งานอยู่สามารถทำหน้าที่เป็น Data Logger ได้ โดยรับคำสั่งให้ทำงานจากSCADAได้ ทำให้นอกจากใช้เป็นOPC Serverสำหรับติดต่อกับPLC/Controllerและอุปกรณ์ต่างๆหลากยี่ห้อหลายแบบได้แล้ว ยังสามารถใช้เก็บข้อมูลจากOPC ServerของตัวเองหรือจากOPC Serverอื่น ๆ มาไว้ในDatabaseอย่าง MS SQL Server, Oracleได้ โดยเรียกใช้Store ProcedureในDatabaseนั้นเพื่อส่งข้อมูลเข้าไปเก็บในMS SQL Serverได้ ชมVDOแสดงตัวอย่างการใช้งานที่นี่

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s