Peirce Schoolตรวจสอบปัญหาที่เกิดในระบบHVAC และลดการใช้พลังงานด้วยICONICS

Peirce Schoolใน Arlingtonสหรัฐใช้ICONICS Fault Detection and Diagnosticsเพื่อตรวจสอบปัญหาที่เกิดในระบบHVAC และช่วยลดการใช้พลังงานในอาคารกว่า40หลัง

image

จากเดิมที่ต้องเสียค่าไฟจำนวนมาก Peirce Schoolหันมาสนใจวิธีการบริหารจัดการจากการเรียนรู้ที่สำนักงานใหญ่ของMicrosoftซึ่งใช้โซลูชั่นของICONICSในการตรวจสอบสาเหตุที่ทำให้เกิดความขัดข้องและสุญเสียพลังงานจำนวนมาก ทำให้Psirce Schoolสามารถตรวจสอบปัญหาได้เร็วกว่าเดิม15-20%ในระบบHVACซึ่งจากเดิมระบบต้องตรวจสอบหาความขัดข้องที่นานกว่านี้แม้ว่าผู้เกี่ยวข้องจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ก็ตาม ยิ่งกว่านั้นทำให้การใช้พลังงานจากก๊าซธรรมขาติลดลงได้ถึง20%ตลอดช่วงหน้าหนาว

รายละเอียดความสำเร็จของICONICSในPeirce School

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s