สร้างไฟล์OPCสำหรับZELIO PLC

ZELIO มีโมดูลModbus RTUและTCPเป็นอ็อปชั่นทำให้สามารถมนำมาติดต่อSCADAผ่านOPC Serverได้ โดยเฉพาะGENESIS SCADAจะมีOPC ServerแบบModbus ให้ใช้อยู่แล้วทั้ง RTUและ TCP ในที่นี้จะแสดงวิธีการใช้งานModbus TCP OPC เราสามารถสร้างไฟล์OPCจากICONICS Modbus OPC Serverได้ดังนี้ (ก่อนอื่นให้ติดตั้งICONICS Modbus OPC ServerจากDVDของGENESIS32หรือGENESIS64เสียก่อน)

IO ของ ZELIOจะเริ่มที่4001+16คือ%MW16ดังรูป จากรูปInputตัวแรกจะเป็น%MW16มีModbus Registerคือ4017

image

เปิดโปรแกรมICONICS Modbus Ethernet Configuratorขึ้นมา แล้วสร้างไฟล์โปรเจ็คใหม่

image

 

ตั้งชื่อไฟล์เป็น Zelio.mdb แล้วคลิ้กSave

คลิ้กขวาที่กิ่งAddress Space เลือก New > Device

 

image

 

ตั้งชื่อDeviceเช่นPLC1 ระบุIPของPLCที่ต้องการติดต่อและIDของPLC (สื่อสารผ่านโมดูลSR3 NET01BDของZelioimage)

image

 

สร้างOPC tagโดยคลิ้กขวาที่PLC1เลือกNew > Data Item

image

 

ตั้งชื่อOPC tag

เลือกLocation type 4xxxx (เนื่องจากZelioใช้AddressแบบHolding Register) และกำหนดStarting addressเป็น17 เพื่อติดต่อกับ%MW16 (ไม่ต้องใช้ 4017เพราะ4 ตัวแรกหมายถึงHolding RegisterและเราเลือกในLocation typeไปแล้ว)  แล้วคลิ้กApply

image

 

สร้างOPC tagอีกจนครบตามต้องการ เป็นอันเสร็จสิ้น

ถ้าต้องการทดสอบสอบอ่านค่าให้คลิ้กไอคอนรูปแว่นตา

image

 

แล้วเลือกPLC1

จะพบสัญญาณในหน้าต่างล่างสุด ให้เลือกสัญญาณที่ต้องการดูค่า

image

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s