ต้องการรายงานอัตโนมัติส่งถึงเมล์Inboxทุกเช้าทำอย่างไร

หากต้องการสร้างระบบรายงานส่งถึงเมล์Inboxทุกช่วงเวลาเช่นทุกเช้า ทุกสิ้นเดือน ทุกวันตจันทร์แรกของเดือน ฯลฯ ก็สามารถทำได้ด้วยซอร์ฟแวร์ตัวใดตัวหนึ่งในสองรายการดังนี้  

image

ซอร์ฟแวร์ทั้งคู่สามารถออกแบบเทมเพลตด้วยMS Excelได้

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s