การติดตั้งICONICS Modbus OPC serverที่แถมมากับGENESIS SCADA

GENESIS32และGENESIS64 SCADAจะมีICONICS Modbus OPC Serverแถมมาให้ด้วยครับ แต่จะไม่ได้ติดตั้งอัตโนมัติพร้อมกับGENESIS SCADAเราจะต้องติดตั้งเองเมื่อจะใช้งาน

การติดตั้งให้เปิดแผ่นGENESIS SCADAหรือไฟล์GENESISที่เราดาวน์โหลดมา เช่นถ้าเป็นไฟล์ติดตั้งGENESIS32ที่ดาวน์โหลดมาก็จะอยู่ที่โฟลเดอร์ย่อยGENESIS32/Software/ ถ้าต้องการติดตััง Modbus Serialให้เปิดโฟลเดอร์OPC_Modbus แต่ถ้าต้องการใช้งานModbus Ethernetให้เปิดโฟลเดอร์OPC_ModbusEthernetครับ (กรณีเวอร์ชั่น 9.4 และGENESIS64 จะมีการรวมModbus Serial และ TCPไว้ด้วยกันในโปรแกรมเดียวแล้ว เช่นในGENESIS32จะอยู่ในโฟลเดอร์ของแผ่นDVDคือ GENESIS32\Software\OPC_Modbus ไม่ได้แยกEthernetและSerialเหมือนเวอร์ชั่นก่อนหน้า)

image

จากรูปผมจะติดตั้งModbus Ethernet ก็ให้ติดตั้งจากไฟล์setupในโฟลเดอร์ย่อยInstallครับ

image

คลิ้กปุ่ม Next เพื่อติดตั้ง และดำเนินการตามวิซาร์ดการติดตั้งจนเสร็จสิ้นไม่ต้องเลือกอะไรจากที่โปรแกรมเลิอกให้

image

จนเสร็จสิ้น คลิ้กFinish

image

VDOการใช้งานICONICS Modbus Serial OPC Server

เมื่อต้องการใช้งานเพื่อคอนฟิกการติดต่อกับอุปกรณ์Modbusเช่นPLC, RTU, Power Meter ให้เปิดโปรแกรมModbus Ethernet OPC Configuratorขึ้นมา

image

จะพบหน้าคอนฟิกของOPC serverและมีตัวอย่างSimulatedและตัวอย่างของPLCรุ่นTSX_MomentumของModiconอยู่ดังรูปซึ่งPLCมีIP Addressอยู่ที่12.15.133.68และมีModbus IDเท่ากับ 1 (กรณีModbus Serialจะใช้การระบุCOM PortแทนIPและระบุIDอุปกรณ์เช่นกัน)(ส่วนกิ่งSimulatedเราสามารถลบทิ้งได้เลย หรือจะเก็บไว้ทดสอบกับSCADAก็ได้ครับ)

image

TSX_Momentumก็จะมีโฟลเดอร์ย่อยเก็บสัญญาณประเภทต่าง ๆ แบ่งออกเป็น4โฟลเดอร์ จากรูปเป็นตัวอย่างCoilซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์_0x (Ox = Outout Coil, 1x = Digital Input, 3x = Analog Input Register, 4x = Holding Register)

image

การใช้งานกับPLCอื่น ให้เพิ่มDeviceเข้ามาใหม่โดยคลิ้กขวาที่ Address Space > New > Device

image

ตั้งชื่อDeviceในช่องName ระบุIP AddressและModbus IDของPLC(ต้องตรงกับที่เซตไว้ในPLC) แล้วคลิ้กApply

image

เมื่อต้องการเพิ่มสัญญาณจากPLCเข้ามาในDeviceที่เราสร้างขึ้นมาให้คลิ้กขวาที่กิ่งDeviceที่เราสร้างแล้วเลือก New > Data Item (หรือสร้างFolderไว้ก่อนแล้วค่อยสร้างData Itemไว้ในFolderก็ได้ครับ)

image

ตั้งชื่อData Item แล้วระบุLocation Type เช่นถ้าเป็นHolding Registerให้เลือก 4xxx จากนั้นระบุStarting Addressว่าต้องการติดต่อกับRegister Addressตัวไหน เช่นถ้าPLCตัวนั้นมีModbus Registerที่เราต้องการอ่านค่าคือ 40100 ก็ให้ใส่Starting Addressเป็น100โดยไม่ต้องมี40อยู่หน้า100เนื่องจากว่าได้เลือกLocation typeเป็น4xxxxไปแล้วนั่นเอง โดยหลักการนี้ใช้กับLocation typeอื่นด้วยเช่นกันครับ จากนั้นเลือกModbus type(Data type)ให้ตรงกับPLC แล้วคลิ้กApply

image

สร้างData Itemเพิ่มตามที่ต้องการ

หากต้องการทดสอบว่าติดต่อOPC Serverกับอุปกรณ์ได้หรือไม่ให้คลิ้กไอคอนแว่นตา(Monitor view)

image

แล้วเลือกDeviceที่ต้องการทดสอบ

image

จะพบสัญญาณต่าง ๆ ของDeviceอยู่ด้านล่าง ให้เลือกสัญญาณที่ต้องการทดสอบ จะพบค่าของสัญญาณในคอลัมน์Valueดังรูป

image

การใช้งานอื่น ๆ เพิ่มเติม

NOTE:

  • กรณีติดต่ออุปกรณ์ Modbus RTU ผ่านUSB/RS232,RS485หรือ Serial to Ethernet (เลือกการติดต่อแบบ RS232) เมื่อใช้งานแล้วพบปัญหา Comm Failure อาจเป็นไปได้ว่ามีการจองCOM Portด้วยโปรแกรมอื่นอยู่ การแก้ไขให้Disable COM Portนั้นในDevice ManagerของWindows แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีโปรแกรมอื่นที่จะเรียกใช้งานCOM Portนี้อัตโนมัติ ถ้ามีให้ยกเลิกการเรียกใช้งานอัตโนมัติ เช่นตรวจสอบที่Serviceว่ามีOPC Serverตัวอื่นเรียกใช้งานCOMPORTนี้และทำงานอัตโนมัติแบบServiceอยู่หรือไม่ ถ้ามีให้Disable Serviceดังกล่าว แล้วRestart คอมพิวเตอร์ หลังRestart ให้ทำการEnable COMPORTนั้นในDevice Manager แล้วทดสอบติดต่อด้วยICONICS Modbus OPC Serverอีกครั้งหนึ่ง

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s