แยกสัญญาณอินพุตออกเป็นสองทางอย่างไร

บางครั้งเราต้องการแยกสัญญาณจากอินพุตออกเป็นสองทางเช่นเพื่อส่งให้PLCและControllerอื่นเป็นต้น จะทำอย่างไร และบางครั้งต้องการสัญญาณขาออกต่างกัน เช่นส่งออกเป็นCurrentและVoltage

 

เราสามารถใช้Signal Splitterเพื่อแยกสัญญาณออกเป็นสองทางได้เช่นใช้อุปกรณ์จากPRElectronicsรุ่น 3108ที่ใช้แยกสัญญาณmAออกเป็นสองทางได้ สามารถใช้บนDIN RailธรรมดาหรืPower Railก็ได้

image

image

รายละเอียดอุปกรณ์ PR 3108

แยกอินพุตเป็น Current และ Voltage

และถ้าต้องการแยกสัญญาณออกเป็น2ทางคือ Current และ Voltage เพื่อส่งต่อให้อุปกรณ์ที่รับสัญญาณต่างกัน สามารถใช้ PR 3109 ได้ ทำให้สามารถส่งออกสัญญาณทั้งCurrentและVoltageได้โดยใช้DIP Switch โดยจะเลือกเอาท์พุตเป็นสัญญาณแบบใดก็ได้ สามารถใช้บนDIN RailธรรมดาหรือPower Railก็ได้

image

image

รายละเอียดอุปกรณ์ PR 3109

นอกจากนี้ PR Electronicsยังรับประกัน 5 ปี

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s