ใช้OPCอ่านเครื่องชั่ง/ซีเรียลที่ส่งค่ามาเวลาไม่แน่นอน

ถ้าต้องการใช้OPC Serverอ่านค่าจากเครื่องชั่งที่มีช่วงเวลาส่งค่าไม่แน่นอนเช่นเครื่องชั่งน้ำหนักรถ เครื่องชั่งผลิตภัณฑ์ ที่ต้องแสกนบัตรRFIDก่อน ค่าจึงจะส่งมา ให้ตั้งค่าICONICS OPC UA Serverดังนี้

 

เราจะใช้DriverคือUCONของICONICS OPC UAเพื่อรับค่าจากเครื่องชั่ง แต่ถ้าใช้การRead ข้อมูลตามปกติ ค่าที่ได้จะมีQualityเป็นBadเนื่องเครื่องชั่งไม่ได้ส่งค่ามาต่อเนื่องจะส่งมาแล้วหยุด ทำให้ช่วงถัดมา(ไม่กี่มิลลิวินาที)OPCจะอ่านค่าไม่ได้เนื่องจากอุปกรณ์หยุดส่งค่าไปแล้ว จึงทำให้QualityของTagกลายเป็นBad ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องเปลี่ยนModeของOPCมาใช้แบบUnsolicited จากรูปใช้Device driverแบบU-CONและโหมดUnsolicited (การใช้งานUCONเบื้องต้น)

imageimage

สร้างDevice Driverขึ้นมา

image

กำหนดWait Time คือเวลาที่ต้องรอให้อุปกรณ์ส่งค่ามาหมดให้เหมาะสม

image

เข้าสู่Transaction Editor เพื่อกำหนดรูปแบบข้อมูลที่อ่านมา จากตัวอย่างข้อมูลจบด้วยการขึ้นบรรทัดใหม่ดังนั้นเราจึงใช้CRเป็นตัวบอกว่าข้อมูลจบแล้ว

image

เพิ่มRead Command : Read Response โดยให้หยุดอ่านเมื่อเจอข้อมูลCR

image

ส่งCommand : Update Tag โดยเริ่มที่Start byteเท่ากับตำแหน่งแรกสุด(1)

image

ทำการอัพเดทServer (File > Update Server)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าCOMที่ใช้ในการติดต่อถูกต้องและมีพารามิเตอร์ตรงกับการสื่อสารของอุปกรณ์

image

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s