ต่อICONICS OPCกับSHINKO JC Temp Controller

เราสามารถต่อSHINKO JC Temperature ControllerกับICONICS Modbus OPC Serverที่แถมมากับGENESIS SCADAได้ดังนี้

 

ก่อนอื่นติดตั้งICONICS Modbus Serial OPC Server ตามบทความนี้ก่อน(เลือกติดตั้งOPC Modbus) จากนั้นสร้างNew DeviceในAddress SpaceของOPC ServerกำหนดหมายเลขCOM PortและID(Modbus)ให้ตรงกับTempersture Controller (ตัวControllerต้องเซตเป็นModbus RTUเสียก่อนเนื่องจากControllerสามารถเลือกใช้การสื่อสารแบบModbus RTUหรือASCIIได้) จากนั้นสร้างData Item(OPC Tag)ขึ้นมาในDeviceที่สร้างแล้วข้างต้น โดยระบุRegister Addressเป็น129ซึ่งหมายถึงค่าPV

image

และเนื่องจากค่าPVที่ได้จากอุปกรณ์จะเป็นเลขจำนวนเต็มไม่มีทศนิยม แต่ที่หน้าปัดของControllerจะเป็นทศนิยม1 ตำแหน่ง ดังนั้นเราจะต้องทำScallingที่OPC Serverเพื่อหารค่าที่อ่านได้ด้วย10 ให้ไปสร้าง Conversion ในกิ่ง Conversion

image

ตัวอย่าง Conversion 1 ต่อ 100

จากรุปเป็นตัวอย่างการทำ Scale เช่นค่าที่อ่านได้จาก Modbus เป็น 10000 จะถูกทำเสกลออกมาใหม่เป็น 100.00 คือหารด้วยหนึ่งร้อยนั่นเอง ดังนั้นถ้าเราจะหารด้วย10 ก็ต้องใช้High EUเป็น 1000และHigh IRเป็น10000เป็นต้น

มีข้อที่ต้องพิจารณาเพิ่มตรง Clamping ครับ ถ้าเราไม่แน่ใจว่าย่านสัญญาณสูงและต่ำสุดเท่าไหร่ เราควรเลือก None

จากนั้นนำConversionที่สร้างขึ้นนี้ไปใช้ในData Item

image

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s