ประยุกต์ใช้KPIWorXในงานของเรา

KPIWorX คือเทมเพลตไฟล์ของGENESIS32 SCADAที่ตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและตรวจสอบความขัดข้องต่าง ๆ ในระบบพร้อมการบันทึกเวลาการทำงานของเครื่องจักรแล้วแสดงผลข้อมูล สามารถแสดงผลย้อนหลังได้ พร้อมการแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดต้องซ่อมบำรุง

ดาวน์โหลดKPIWorXที่นี่

เปลี่ยนสัญญาณแสดงStatusเครื่องจักร

ต้องเปลี่ยนสัญญาณStatusเครื่องจักรให้ตรงกับที่เราใช้งานจริง สัญญาณตัวอย่างในKPIWorXคือBit1,…,Bit5ถูกใช้แทนสถานะเครื่องจักร เราจะต้องเปลี่ยนสัญญาณเหล่านี้มาใช้สัญญาณที่เราใช้งานจริง โดยเปิดไฟล์ Mohegan_Chiller_Sum.gdf ขึ้นมาแล้วเปลี่ยนสัญญาณโดยกดปุ่ม Ctrl + E เพื่อเปิดเครื่องมือในการReplace จากนั้นเลือกสัญญาณ BIT1ในช่องFind what

image

เลือกสัญญาณOPC Tagจากปุ่มTags Menu…เพื่อเลือกสัญญาณสถานะเครื่องจักรของเราเอามาใช้แทนสัญญาณBIT1

image

ทำเช่นเดียวกันนี้กับสัญญาณBIT2, …, BIT5 (ในตัวอย่างนี้มีเครื่องจักร5ตัว)

ReplaceสัญญาณBit1,…Bit5ในไฟล์WorkTimeRec.gdfเช่นกัน ซึ่งไฟล์นี้ทำหน้าที่นับเวลาการทำงานเมื่อสถานะเครื่องจักรมีค่าOnในตัวอย่างนี้มีสัญญาณ20ตัว แต่แท้จริงแล้วใช้สัญญาณซ้ำกันคือBIT1,…,BIT5เพียง5ตัวเท่านั้น ที่ใช้สัญญาณ20ตัวเนื่องจากในฐานข้อมูลจะมีการบันทึกค่าเวลาเครื่องจักร20ตัวเผื่อไว้สำหรับงานที่มีเครื่องจักรจำนวนมากนั่นเอง

image

ดังนั้นแทนที่จะReplaceสัญญาณเราก็สามารถเลือกสัญญาณรายตัวในProcessPointก็ได้ โดยตัวแรกซ้ายบนจะเป็นสัญญาณเครื่องจักรตัวแรก ถัดลงมาเป็นตัวที่สอง สาม ตามลำดับ

image

โปรแกรมจะนับเวลาการทำงานเมื่อสถานะของเครื่องจักรมีค่า ON หรือไม่ใช่ 0 แล้วเก็บเวลาไว้ในMS SQL Server (ซึ่งค่าเวลานี้จะนำมาเป็นเงื่อนไขการแจ้งเตือนเพื่อเปลี่ยนอะไหล่หรือทำการซ่อมบำรุง)ดังแสดงในตารางด้านล่างตั้งแต่คอลัมน์ v1 ถึง v20

image

แก้ไขTime Limit(ระยะเวลาแจ้งเปลี่ยนอะไหล่)

เราสามารถแก้ไขTimeLimitได้สองวิธี วิธีแรกแก้ไขผ่านหน้าSCADA วิธีที่สองแก้ไขโดยตรงที่AlarmWorX Configurator

แก้ไขผ่านหน้าSCADAขณะRuntimeโดยแก้ระยะเวลาของแต่ละเครื่องจักรจากหน้าMohegan_Chiller_Confi.gdf

image

แก้ไขผ่านหน้าAlarmWorX Server ConfiguratorโดยการเปิดโปรแกรมAlarmWorX Server Configurator(ต้องมีการOpenและActivateไฟล์AlarmConfigurator.mdbไว้แล้ว) จากนั้นแก้ไขค่าLimit(Hi)และข้อความแจ้งเตือนในแต่ละรายการspare (แต่ละspareจะใช้เวลาที่นับจากการทำงานของเครื่องจักรมาใช้เป็นเงื่อนไข ซึ่งเวลาที่นับได้นี้จะเก็บในMS SQL Server)

image

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s