SCADAเพื่อการตรวจวัดมลพิษทางน้ำแบบโครงข่าย

มลพิษทางน้ำเป็นปัญหาสำคัญที่กระทบต่อสุขภาพ ความเป็นอยู่ และเศรษฐกิจ การวัดสภาพน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆที่มีความเสี่ยงเพื่อตรวจสอบและจัดการอย่างทันท่วงทีจึงเป็นเรื่องสำคัญ เทคโนโลยีSCADAสามารถช่วยในการติดตามตรวจสอบรวมถึงใช้ในการวิเคราะห์สภาพการเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำในแง่มลพิษได้ โดยมีข้อที่ควรพิจารณาดังนี้

 

เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำทั้งค่าpH, ORP, Conductivityจะมีลักษณะเป็นTransmitterส่งสัญญาณให้PLCหรือRTUซึ่งส่งข้อมูลให้กับSCADAผ่านเครือข่ายInternetแบบReal timeเพื่อแสดงข้อมูลและเก็บข้อมูล พนักงานและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลได้

Key Factor

ส่วนสำคัญในขั้นตอนการส่งข้อมูลนี้อยู่ที่การทำงานของPLC/RTUด้วย หากเป็นอุปกรณ์PLC/RTUทั่วไปจะมีการส่งข้อมูลกลับไปที่SCADA Serverก็ต่อเมื่อมีการRequestข้อมูลจากSCADAเท่านั้น ซึ่งการทำงานเช่นนี้ฝั่งPLC/RTUจะต้องมีIPที่แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นถ้าเป็นไปได้ควรเลือกPLC/RTUที่สามารถส่งข้อมูลเข้าสู่ส่วนกลางอัตโนมัติ จะทำให้ไม่ต้องเช่าIPให้แก่อุปกรณ์นั่นเอง โดยอุปกรณ์ที่สนับสนุนการส่งข้อมูลอัตโนมัติก็อย่างเช่นอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติการสื่อสารModbus TCP Masterเป็นต้น

SCADAมีหน้าที่ดังนี้

  • มีการทำงานแบบModbus TCPเช่นใช้OPC ServerแบบModbusเพื่อเป็นที่รับข้อมูลจากอุปกรณ์ PLC/RTU Modbus TCP Master ข้อมูลทั้งหมดในOPC Serverจะเป็นข้อมูลReal-timeที่ถูกอัพเดทโดยPLC/RTUในพื้นที่ต่าง ๆอัตโนมัติ
  • ข้อมูลจากOPC Serverถูกนำมาแสดงบนหน้าแสดงผลของSCADA และเก็บในฐานข้อมูลพร้อมระบุพื้นที่ เวลา และพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่วัดได้
  • ข้อมูลจากOPC Serverถูกนำมาเป็นเงื่อนไขในการแจ้งเตือนเช่นค่าพารามิเตอร์ในแหล่งน้ำสูงหรือต่ำกว่าที่กำหนด พนักงานรู้ได้ทันท่วงที และเก็บข้อมูลการแจ้งเตือนเช่นข้อความแจ้งเตือน ค่าที่เกินระดับทำให้เกิดการเตือน เวลาที่เกิด ระยะเวลา(ความนาน) พื้นที่ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ไว้ในฐานข้อมูลเช่น SQL Serverที่สามารถเข้าถึงได้จากแอพลิเคชั่นต่างๆ
  • ระบบรายงานอัตโนมัติรายวัน รายเดือน รายปี ฯลฯ และรายงานแบบเลือกช่วงเวลาได้ เป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ต่อได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่นข้อมูลแบบExcelซึ่งสามารถนำไปคัดลอกและใส่สูตรคำนวน/ชาร์ตได้ทันทีเป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์วิจัยต่อไป
  • แสดงผลผ่านเว็บได้ทั้งจากAdd-onของSCADAเอง และจากการเขียนเว็บนำข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดง รมทั้งสามารถคัดลอก ดาวน์โหลดไฟล์รายงานต่างๆได้

 

ข้อดีของระบบSCADAดังกล่าว

  • ลดต้นทุนจากการเช่าIPให้อุปกรณ์และไม่ต้องมีPCที่แต่ละสาขาที่จะทำการวัด
  • ข้อมูลส่งเข้าส่วนกลางอัตโนมัติไม่ต้องRequestทำให้Bandwidthลดลงจากปกติที่เป็นแบบRequest / Response
  • ข้อมูลที่ได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าหลากหลายแบบไม่เฉพาะแต่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ฐานข้อมูลสามารถแบ่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ทำให้ไม่ต้องใช้งบประมาณซ้ำซ้อนจำนวนมากเพื่อสร้างระบบเช่นเดียวกันนี้
  • ข้อมูลจากรายงานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ทันที เช่นจากExcel Report ลดระยะเวลาการทำงานในการเก็บข้อมูลและจัดรูปแบบข้อมูลให้เหมาะสมต่อการนำไปใช้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ความสำเร็จงานระดับโลกของGENESIS SCADAในงานWater/Wastewater

See how ICONICS can offer you The Most Advanced Software for Water and Wastewater

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s