เตือนอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาปิดไฟแต่ไม่ได้ปิดด้วยscada

เพื่อการประหยัดไฟฟ้าในองค์กรเราสามารถใช้SCADAในการติดตามการใช้พลังงานและตรวจสอบว่าเมื่อถึงเวลาต้องหยุดเช่นปิดไฟแต่ยังไม่มีการปิดก็ให้ทำการแจ้งเตือนไปยังแผนกนั้นๆได้

หลักการคทอใช้power transmitterหรือPower meterซึ่งปัจจุบันราคาถูกมากที่สามารถต่อScadaได้เช่นมีModbus Protocolมาติดตั้งตรวจวัดที่Mdbของระบบแสงสว่างในแผนกหรือชั้นที่ต้องการ แล้วใช้scadaตรวจสอบว่ามีการใช้ไฟฟ้าเกินระดับในช่วงเวลานั้นหรือไม่ถ้าเกินก็ให้แจ้งเตือนไปยังแผนกนั้นๆด้วยการแสดงผลที่หน้าจอscadaหรือแจ้งเตือนด้วยเสียง ทั้งนี้ท่านสามารถดูวิธีการที่สามารถประยุกต์ใช้ได้จากวีดีโอ http://youtu.be/hVNcIp079zs

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s