การคอนฟิก OPC Server สำหรับ Unitronics

วิธีทดสอบ Connection ระหว่าง Unitronics PLC และ SCADA ผ่าน OPC Server

การเข้าสาย RS232

clip_image002

รูปที่ 1

การทดสอบด้วย VisiLogic

1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง VisiLogic

2. ต่อสาย RS232 ระหว่าง PLC และ PLC ตามรูปที่ 1

3. เปิดโปรแกรม VisiLogic
clip_image004
รูปที่ 2

เลือก Connection > Communication & OS
clip_image006
รูปที่ 3

clip_image008
รูปที่ 4 เลือก COM Port และ Baud Rate (ถ้าไม่รู้ให้สุ่มเอา โดยเอา Baud rate ต่ำสุดเท่าที่ต่อได้)

clip_image010
รูปที่ 5 เลือกแท็ปที่ 3 คลิ้ก Get เพื่อทดสอบดึงข้อมูล

เราจะรู้ว่า Baud rate ไหนที่ต่อกับ PLC ได้ เพื่อนำไปทดสอบใน UniOPC Server ได้

ใน UniOPC ให้สร้าง Channel แบบ Direct connection และเลือก COM Port ให้ถูกต้อง เลือก Baud rate ตามที่ได้ทดสอบแล้วว่าต่อได้

clip_image012

รูปที่ 6

ทำกาiร Add PLC เข้ามากำหนด Type รุ่นตามที่ใช้ เลือก Direct connection

เลือก Channel ที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้

clip_image014

รูปที่ 7

คลิ้ก OK

Save File แล้วปิดโปรแกรม

การทดสอบด้วย SCADA GENESIS32

ใช้ VisiLogic อัพโหลดโปรแกรมจาก PLC มาก่อนเพื่อเอามาดูว่ามี IO Address อะไรบ้าง

clip_image016
รูปที่ 8

To upload a project from a controller:

1. Connect the controller to the PC.

1. Select Upload icon from the Connection menu; the Vision Communication PC Settings window opens.

2. Select the connection type and click Exit; the uploading process begins.

Upload copies the complete project from the controller into the PC.

(ถ้าใช้ซอร์ฟแวร์ใหม่แต่Ladder สร้างจากซอร์ฟแวร์เก่าบางครั้งจะฟ้อง Cannot upload ให้ทำการดาวน์โหลด Ladder ลงไปให้ด้วยซอร์ฟแวร์รุ่นใหม่)

clip_image018

รูปที่ 9 เราจะเห็นว่ามี Address อะไรบ้าง เช่นมี MI 35

 

เปิด GraphWorX

เอา ProcessPoint มาวาง

จากนั้นพิมพ์ชื่อ Tag เข้าไป (เพราะมัน Browse ไม่ได้ มันจะไม่แสดง Tag)

ชื่อ tag นั้นให้ดูชื่อ OPC ชื่อ PLC ชื่อ tag มาก่อนเช่น

ชื่อ OPC คือ UniOPC.Server.1

ชื่อ PLC ตามรูปที่ 7 คือ PLC1

ชื่อ tag ที่ต้องการต่อคือ MI35 (รูป 9)

ก็ให้พิมพ์

clip_image020

รูปที่ 10

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s