ต้องการให้GENESIS SCADAเอาข้อมูลจากเว็บองค์กรมาใช้งาน

ถ้าหากเเรามีเว็บไซต์องค์กรแล้วต้องการนำข้อมูลจากเว็บมาใช้มในSCADAเพื่อประโยชน์บางอย่างเช่นส่งค่าไปควบคุมหรือเปรียบเทียบในกระบวนการผลิตก็สามารถทำได้ดังนี้

ในGENESIS SCADAเราสามารถอ่านค่าที่ต้องการจากเว็บเพจโดยอ่านมาเป็นค่าเช่นเดียวกับProcessPointส่งให้OPC Tagได้ ให้อ่านค่าHTMLจากเว็บเพจที่ต้องการเข้ามาก่อนจากนั้นทำการตัดค่าข้อมูลทั้งหทมดที่ต้องการออกมา โดยต้องมีส่วนที่ระบุชัดเจนว่าข้อมูลนั้น ๆ อยู่บริเวณข้อความสำคัญใด เพราะเราจะได้ตัดเอาข้อมูลออกมาได้ง่าย ไม่ว่าเพจนั้นจะมีกี่ข้อมูลก็ตามก็สามารถตัดออกมาแล้วนำไปใส่ในOPC tagหรือส่งให้Local VariableของSCADAก่อนก็ได้ รายละเอียดวิธีการอ่านค่าจากเว็บเพจ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s