Monthly Archives: August 2015

Hitachi OPC Server Ethernet (H-Protocol)

EH-150, H-300, H-700, H-2000, H-2002, H-702, H-302, H-1002, H-4010 Series ดาวน์โหลดHitachi OPC Server Ethernet(H-Protocol) |  คู่มือการใช้งาน Advertisements

Posted in Uncategorized | Leave a comment

GENESIS32 SCADA: ควบคุมLayer, สร้างหน้าOverview

คลิ้กชมVDOควบคุมLayerของหน้าSCADA และสร้างOverviewแสดงหน้าทั้งหมดในโปรเจ็ค

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ทดสอบต่อHardwareจริงกับSCADA

Q: เมื่อต้องการต่อSCADAกับHardwareจริงต้องเริ่มอย่างไร? A: ตรวจสอบว่าPLC/Controller/ RTU ที่เราใช้ยี่ห้อหรือโปรโตคอลอะไร แล้วดาวน์โหลดOPC ServerสำหรับPLC/Controller/RTUหรือโปรโตคอลนั้น ๆ มาใช้ เช่น Modbus Protocol (ทั้งModbus Serial และ Modbus TCP) OMRON FIN Ethernet Siemens S7 1200/1500/Ethernet  รุ่นอื่น ๆ เมื่อต่อOPC ServerกับHardwareเหล่านั้นได้แล้วก็สามารถใช้GENESIS SCADAดึงค่าจากOPC Serverมาใช้งานได้แล้ว

Posted in Uncategorized | Leave a comment

เมื่อมีSCADA ไม่ต้องจดบันทึก

งานอุตสาหกรรม วิศวกรรม ต่างๆที่ต้องการการจดบันทึกด้วยความเที่ยงตรงและแม่นยำตามระยะเวลา เราสามารถใช้SCADAมาจดบันทึกแทนได้แล้วดูในรูปแบบรายงานหรือตารางข้อมูลก็ได้ โดยรายกงานจะเป็นแบบอัตโนมัติคือสร้างออกมาตามช่วงเวลาที่กำหนดก็ได้ครับ บันทึกข้อมูลด้วยGENESIS32 TrendWorX32/Trend Report : เก็บสัญญาณลงDatabaseแสดงแบบHistory Trendและทำ DataLog ที่เข้าใจง่าย (หัวข้อแนะนำ) —>###  ข้อควรรู้ : ผู้ใช้มักติดต่อ MS SQL ไม่ถูกเพราะไม่รู้ชื่อ SQL Server สร้างรายงานอัตโนมัติจากข้อมูลที่บันทึกไว้ สร้างReport อัตโนมัติตามระยะเวลาด้วยGENESIS32 SCADA (หัวข้อแนะนำ) เริ่มต้นกับSCADAอย่างไรดี? ต่อHardwareจริงกับSCADAอย่างไร เริ่มต้นใช้งานGENESIS SCADA

Posted in Uncategorized | Leave a comment

SCADA คืออะไร

Image | Posted on by | Leave a comment

เตือนอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาปิดไฟแต่ไม่ได้ปิดด้วยscada

เพื่อการประหยัดไฟฟ้าในองค์กรเราสามารถใช้SCADAในการติดตามการใช้พลังงานและตรวจสอบว่าเมื่อถึงเวลาต้องหยุดเช่นปิดไฟแต่ยังไม่มีการปิดก็ให้ทำการแจ้งเตือนไปยังแผนกนั้นๆได้ หลักการคทอใช้power transmitterหรือPower meterซึ่งปัจจุบันราคาถูกมากที่สามารถต่อScadaได้เช่นมีModbus Protocolมาติดตั้งตรวจวัดที่Mdbของระบบแสงสว่างในแผนกหรือชั้นที่ต้องการ แล้วใช้scadaตรวจสอบว่ามีการใช้ไฟฟ้าเกินระดับในช่วงเวลานั้นหรือไม่ถ้าเกินก็ให้แจ้งเตือนไปยังแผนกนั้นๆด้วยการแสดงผลที่หน้าจอscadaหรือแจ้งเตือนด้วยเสียง ทั้งนี้ท่านสามารถดูวิธีการที่สามารถประยุกต์ใช้ได้จากวีดีโอ http://youtu.be/hVNcIp079zs

Posted in Uncategorized | Leave a comment

การอ่านค่าOPCเพื่อเก็บในSQLด้วยScript

ตัวอย่างนี้ใช้ScriptWorXครับ (สำหรับผู้ใช้ระดับAdvance) ในหน้าCodeViewให้Add Referenceก่อน โดยเลือก Tool > Referenceจากนั้นเลือก GenClientWrapperซึ่งทำหน้าที่อ่านเขียนOPC tagครับ คลิ่ก OK ในโค้ดให้ทำการอ่านค่าจากOPC Tagที่ต้องการมาเก็บในตัวแปรVBเสียก่อนเช่น Dim var1 As Double, gc As OpcHelper Set gc = New OpcHelpervar1 = gc.Read(“ICONICS.Simulator.1\SimulatePLC.Sine”)   จากนั้นในขั้นตอนเรียกShellเพื่อInsertข้อมูลในSQLให้นำตัวแปรไปInsert   Dim var1 As Double, gc As OpcHelper Set gc … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

BACNET IP OPC Server

ดาวน์โหลด OPCTechs BACNet IP OPC server คู่มือการใช้งาน

Posted in Uncategorized | Leave a comment

GENESIS SCADA: ตรวจจับและบันทึกข้อมูลเมื่อสัญญาณเปลี่ยน

ท่านที่ต้องการเก็บข้อมูลเวลาและค่าสัญญาณเมื่อสัญญาณเช่นสวิทซ์มีการOn/Off, Off/On หรือแม้แต่สัญญAnalogเป็นต้นสามารถทำได้ดังนี้ครับ

Posted in Uncategorized | Leave a comment

SCADAเพื่อการตรวจวัดมลพิษทางน้ำแบบโครงข่าย

มลพิษทางน้ำเป็นปัญหาสำคัญที่กระทบต่อสุขภาพ ความเป็นอยู่ และเศรษฐกิจ การวัดสภาพน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆที่มีความเสี่ยงเพื่อตรวจสอบและจัดการอย่างทันท่วงทีจึงเป็นเรื่องสำคัญ เทคโนโลยีSCADAสามารถช่วยในการติดตามตรวจสอบรวมถึงใช้ในการวิเคราะห์สภาพการเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำในแง่มลพิษได้ โดยมีข้อที่ควรพิจารณาดังนี้

Posted in Uncategorized | Leave a comment