สร้างHistory Trendด้วยงบประมาณที่น้อยที่สุด

Q: จะสร้างDataLogแล้วนำข้อมูลมาแสดงแบบHistory Trendในงบประมาณที่น้อยที่สุดอย่างไรผ่านOPC Server

A: ถ้ามีOPC Serverอยู่แล้ว สามารถใช้OPC Componentเช่นCOPC DLL/COPC32ที่ใช้งานVB/VB.Net/C#และExcelเพื่อนำข้อมูลจากOPCไปเก็บในDatabaseเช่นMS SQL/ MS SQL Express จากนั้นนำข้อมูลมาแสดงแบบHistory Trend บน MS Excelได้ จะใช้งบประมาณไม่ถึง 10,000 บาท

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ใช้COPC32บนExcelเป็นDataLoggerเก็บข้อมูลOPC

ใช้COPC32บนVB.Net Expressเป็นDataLoggerเก็บข้อมูลOPC

ใช้COPC DLLบนC# Expressเป็นDataLoggerเก็บข้อมูลOPC

– แสดงข้อมูลจากDataLogger(MS SQL)บนExcel ดาวน์โหลด VDO ที่นี่

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s