ทำData Loggerเองอย่างไร

ถ้าเราต้องการทำData LoggerสำหรับController/PLCต่าง ๆ ขึ้นมาเองตามการเขียนโปรแกรมเช่นด้วยVB, VB.Net, C# สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้

 

ใช้Embedded PCที่มีพอร์ตซีเรียลและอิทเทอร์เน็ตสามารถติดต่อกับControllerได้ และติดตั้งOPC Server, Programming IDEเช่นVB.Net, C#พร้อมกับMS SQL ExpressในตัวEmbedded Controllerและซอร์ฟแวร์ActiveX Controlอย่างCOPC32เพื่อเป็นตัวกลางระหว่างOPC ServerกับIDEของเรา โดยให้ตรวจสอบด้วยว่าControllerของเราต่างๆเหล่านั้นสนับสนุนOPC Serverรุ่น/ยี่ห้อใดบ้าง แล้วเขียนโปรแกรมนำข้อมูลจากOPC Serverเก็บไว้ในMS SQL ServerในตัวEmbedded PCหรือจะเก็บในรูปแบบอื่นเช่นCSV, Excelไฟล์เป็นต้น ตัวอย่างการเก็บข้อมูลแสดงตามบทความด้านล่าง

แต่ถ้าไม่อยากเขียนโปรแกรมก็สามารถติดตั้งOPC DataLoggerในEmbedded PCได้หรือจะใช้GENESIS32ก็ได้ครับก็จะเก็บข้อมูลในรูปแบบSQL, MS Access, Excel, txt ได้เช่นกัน

การใช้Embedded PCทำให้สามารถติดตั้งได้ในตู้ควบคุมร่วมกับControllerต่างๆได้และเหมาะกับสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะได้ นอกจากนี้OPC Serverทที่อยู่ในEmbedded PCยังช่วยให้ SCADAจากไซต์ต่างๆ สามารถเข้ามาติดต่อได้ด้วยครับ

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s