ตรวจสอบIP Cameraให้ทั่วถึงด้วยSCADA

กล้องวงจรปิดเป็นปัจจัยสำคัญด้านความปลอดภัยในปัจจุบัน เราสามารถตรวจสอบการทำงานของIP Cameraด้วยSCADAได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบว่าIP Cameraไหนจำเป็นต้องแก้ไขหรือซ่อมบำรุงพร้อมทั้งอินธิเกรตเข้ากับระบบอื่น ๆ ผ่านSCADAได้อย่างคุ้มค่า

 

IP CameraในปัจจุบันสนุบสนุนโปรโตคอลSNMPซึ่งสามารถส่งSNMP Trapsที่บอกErrorต่างๆ ได้ เมื่อนำSCADAมาตรวจสอบIP Cameraจะได้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นด้านการตรวจสอบที่รวดเร็วเข้าใจง่ายและเก็บข้อมูลไว้ได้อย่างเป็นระบบ ยิ่งกว่านั้นยังสามารถอินธิเกรตเข้ากับระบบAutomationอื่นๆผ่านระบบSCADAได้ด้วย

ประโยชน์ชัดเจนเมื่อใช้SCADAตรวจสอบIP Camera

  • รวมศูนย์ระบบต่าง ๆ ทั้งระบบควบคุมและIP Cameraเข้าด้วยกันได้ ช่วยเพิ่มศักยภาพและลดต้นทุน
  • ตรวจสอบAlarmอย่างเป็นระบบรวมศูนย์ที่SCADA พร้อมเก็บเป็นข้อมูลที่สามารถนำมาวิเคราะห์และทำรายงานได้ เช่น Error จาก Streaming, Connection เป็นต้น รวมทั้งUptimeอายุการทำงานที่สามารถใช้ในการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันก่อนที่จะเสีย การแจ้งเตือนด้วยSCADAสามารถจัดแบ่งกลุ่มเช่นตามพื้นที่ ตามระดับพื้นที่สำคัญ ฯลฯ ผู้ตรวจสอบรับทราบAlarmได้ง่ายผ่านหน้าจอที่Control roomหรือผ่านClientแบบต่าง ๆ  ทั้งSmartphone, Web, Tablet ฯลฯ
  • ข้อมูลที่ได้สามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาศักยภาพ เช่นสถิติความบ่อยของการError/เสีย/ติดต่อไม่ได้ แยกตามพื้นที่/ISP/Brand/ฯลฯ เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบความคุ้มค่าของอุปกรณ์/ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องเป็นต้น สามารถแสดงผลสรุปในรูปแบบรายงานไม่เพิ่มภาระเก็บรวบรวมข้อมูลแก่ผู้ดูแล ข้อมูลมีความชัดเจน ทำให้นโยบายด้านความปลอดภัยมีความชัดเจนด้านการแก้ไขจุดด้วยเพิ่มจุดดี
  • ปรับตั้งคอนฟิก/เงื่อนไขได้อย่างยืดหยุ่นมากกว่าซอร์ฟแวร์สำเร็จรูป สามารถมนำข้อมูลจากIP Cameraไปเป็นเงื่อนไขควบคุมการทำงานร่วมกับระบบอื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับSCADAได้
  • เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับระบบอื่น ๆ อย่างเปิดกว้างผ่านSCADA ช่วยลดข้อจำกัดเดิมของระบบนั้น ๆ
  • หน่วยงานผู้ดูแลมีข้อมูลภาพรวมและข้อมูลสรุปชัดเจน
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s