ท่าอากาศยานนานาชาติซีอานเสียนหยางใช้GENESIS64 SCADA

image

ท่าอากาศยานนานาชาติซีอานเสียนหยางซึ่งมีขนาดใหญ่ในใจกลางของประเทศจีนมีปริมาณผู้ใช้บริการและขนาดเพิ่มขึ้นจึงจำเป็นต้องใช้ระบบตรวจสอบแสดงผลที่สามารถอินธิเกรตกับฐานข้อมูลและโปรโตคอลหลากหลายรูปแบบ รองรับการเพิ่มขึ้นของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ามาได้ ซึ่งหน้าที่หลักอย่างหนึ่งคือการบริหารจัดการพลังงานต่างๆและระบบปรับอากาศในพื้นที่ภายในอาคารกว่า360,000ตารางเมตร จึงต้องการSCADAที่ช่วยบริหารจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็ว และปลอดภัยด้วย จึงเลือกใช้โซลูชั่นของGENESIS64 SCADAซึ่งประกอบไปด้วยGENESIS64ที่มีโมดูลหลักแสดงผลแบบ3D/2D โมดูลEarthWorXแสดงผลแบบแผนที่ดาวเทียมสนับสนุนEsri โมดุลTrendWorXและAlarmWorX, Hyper Historianที่เก็บข้อมูลมหาศาลและประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว, Energy AnalytiXซึ่งเป็นซอร์ฟแวร์จัดการพลังงานระดับสูง และWebHMIเพื่อแสดงผลและควบคุมผ่านเว็บได้ ผลที่ได้รับคือท่าอากาศยานสามารถบริหารความเสี่ยงของความขัดข้องต่างๆ จากฟีเจอร์Fault Analysis ตรวจสอบระบบต่างๆของท่าอากาศยาน ช่วยป้องกันความขัดข้องสำคัญต่างๆในเชิงPreventative Action สามารถบริหารจัดการพลังงานในด้านค่าใช้จ่ายจากศูนย์ควบคุมกลางได้ เหตุผลอื่นที่เลือกใช้GENESIS64เนื่องจากมีโมดูลEarthWorXที่สามารถแสดงผลข้อมูลในแบบแผนที่ดาวเทียมที่สนับสนุนรูปแบบต่างๆรวมทั้งEsri มีระบบกราฟิกการแสดงผลแบบ3D ยิ่งกว่านั้นติดต่อสื่อสารและเก็บข้อมูลด้วยความรวดเร็ว ระบบSCADAที่ได้ทีความทันสมัยสวยงามสร้างความประทับใจ

image

หน้าหลักControl Screenของ Xi’an Xianyang Airportสร้างด้วยICONICS GENESIS64™

image
Heat Station Control Using EarthWorX™ GEO SCADA

 

image
A 3D Overview of a Boiler in Xi’an Xianyang International Airport

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s